1703-23

1703-17

این فیلم دراصل سومین فیلم از این سری بحساب می آید، درحالیکه دومین فیلم خصوصیات لازم را برای یک فیلم اکشن نداشت چون قصه فیلم آبکی و معمولی بود ولی سومین فیلم بدلیل جریان یک راز بزرگ آنرا متمایز و دیدنی می کند.
مدتها بود از مارتین لارنس خبری نبود، ولی این فیلم او را زنده کرد، چون بازی نرم و گرم او، حتی در خیلی از صحنه ها بر بازی ویل اسمیت می چربید واو را تحت تاثیر قرار می داد.
اینک 17 سال از نمایش دومین فیلم Bad Boys می گذرد، این بار مارکوس (مارتین) و مایک (ویل) دو پلیس پرهیاهوی میامی بعد از یک سلسله درگیریهای مختلف، با وجود اصرار مارکوس برای بازنشستگی، زندگی شان ورق تازه ای می خورد این بار ایندو به جنگ یک رهبر جوان کارتل های مواد مخدر مکزیک ارماندوارماس (جیکوب اسکیپیو) میروند که مادرش ایزابل ( که نقش اش را کیت دل کاستیلو بازی می کند) او را تشویق و حتی تحت فشار می گذارد، که مایک را که قاتل پدرش بوده از پای در آورد.

1703-19

قرار است فیلم کمدی اکشن باشد، ولی خیلی زود از آن قالب کمدی خارج میشود و به سوی نهایت خشونت و کشتار پیش میرود. در شرایطی که مارکوس تصمیم نهایی خود را برای بازنشستگی می گیرد و بقولی پایش را دراز می کند و به زندگی عادی می پردازد و یک پدر و شوهر مهربان و یک پدر بزرگ عاقل میشود، زندگی مایک بکلی دگرگون میشود چون همزمان چند شخصیت معروف از جمله چند کارآگاه و رئیس پلیس، قاضی دادگاه، همه از پای در می آیند و مایک می فهمد که این رشته ترور، یک انتقام دیرین است که به او و زمان کشتن رهبر قاچاقچیان بر می گردد.
این بار با تشویق و فشار همسر آن رهبر قاچاقچیان، پسر جوان اش مامور انتقام میشود و مایک یکبار تا پای مرگ هم میرود، ولی در بازگشت به زندگی، مارکوس را علیرغم مخالفت خانواده به میدان می آورد و در اوج درگیریها، مایک می فهمد در پشت پرده این رهبر جوان قاچاقچیان رازی نهفته است و در واقع او فرزند مایک است. در این مرحله فیلم وارد یک مسیر عاطفی نیز میشود، مایک بر سر دو ر اهی ماموریت خود قرار می گیرد… فیلم این بار هیجانات لازم را بعنوان یک اکشن دارد. ضمن اینکه رگه هایی از احساسات در حاشیه آن حرکت می کند و به فیلم نفس دیگری می بخشد.
ویل و لارنس شانه به شانه هم پیش میروند ولی در بعضی صحنه ها، توانایی های کمدی مارتین لارنس او را تحت تاثیر قرار میدهد و البته صحنه های آخرین فیلم به داد ویل میرسد و او را نقطه توجه تماشاگران می کند. اگر بزودی خبر ساخت فیلم بعدی را شنیدید تعجب نکنید، چون امکان دارد جیکوب اسکیپیو بعنوان یک مهره تازه وارد میدان بشود.

1703-20

1703-21

1703-18

1703-22