1708-32

1708-33

1708-40

فیلم مرد نامرئی در واقع برداشتی از رمان معروف اچ جی ولز درسال 1897 است. ماجرای یک دانشمند معروف و ثروتمند که موفق به کشف فرمولی میشود که خود را نامرئی میکند و تا امروز چند فیلم در این زمینه ساخته شده ازجمله درسال 2000 فیلمی با حضور کوین بیکن که بکلی با این ماجرا فاصله داشت.
این فیلم جدید برمبنای زندگی یک دانشمند ثروتمند بنام ادرین که نقش او را الیور جکسون کوهن بازی می کند مردی که دوست دختر خود سیسیلیا (الیزابت ماس) را مورد آزار روحی و جسمی قرار میدهد و سرانجام سیسیلیا شبانه از خانه او می گریزد و چند روز بعد خبرخودکشی ادرین به گوش سیسیلیا میرسد ضمن اینکه همه ثروت کلان خود را با شرط اینکه او متهم به هیچ خلافی نشود می بخشد.
سیسیلیا می کوشد تا زندگی جدیدی برای خود بسازد، ولی به مرور احساس می کند که یک موجود نامرئی او را تعقیب می کند و حتی قصد ازبین بردن او را دارد و همراه با او حوادثی می آفریند که بنظر می آید ادرین در آن نقش دارد. این رویدادها به مرور او را سرگشته و مضطرب می کند، علائم روانی شدید در او ظهور میکند، ازهرسویی ترس و وحشت بسویش هجوم می آورد ودریک حادثه قتل، او را دستگیر می کنند و حتی او را در یکی از کلینیک های روانی بستری می کنند تا ثابت میشود او عامل آن قتل نبوده است، همزمان همه اطرافیان از او می گریزند چون باور دارند که او دچار اختلالات روانی شده است.
سیسیلیا تا حدی درجریان اختراع و کشف دوست پسرسابق خود در مورد وسیله ای برای نامرئی شدن بوده وهمین او را به این فکر می اندازد که ادرین زنده است و او درواقع به آزارش به شیوه دیگری پرداخته است.
فیلم مرد نامرئی جدید کاملا با فیلم های گذشته تفاوت دارد چون کارگردان آن الی وانل باسابقه ساخت فیلم های پرفروش چون Saw و Insidious توانایی خود را، از کارگردانی و حتی نوشتن چنین سوژه هایی ثابت کرده است و این فیلم نیزازآغاز تماشاگر را دچارترس و دلهره و درضمن کنجکاوی می کند.
کارگردان درصحنه های مختلف، تماشاگر را غافلگیر می کند، خصوصا ساعت اول فیلم جذابیت بیشتری دارد و اصراری به ایجاد ترس و وحشت ساختگی نیست، چون خود صحنه ها و رویدادها با خود همه این امتیازات را دارد.
بخش دوم فیلم، تاحدی افت می کند، آن هیجان اولیه را ندارد ولی بازی درخشان الیزابت ماس که او را در سریال Handmaids Tale/ The Kitchen/ US/ Madmen با چند جایزه دیده ایم، بار فیلم را بدوش می کشد، درحقیقت فیلم روی او تکیه دارد، نقش او هم نقش آسانی نیست ولی الیزابت همچنان روان و راحت وهنرمندانه تا پایان فیلم پیش میرود و همه بازیگران دیگررا هم تحت تاثیرقرار میدهد.

1708-39

1708-35

1708-36

1708-37

1708-38