مروری برفیلم : Wonder Woman 1984

کارگردان: پتی جنکینز
بازیگران: گل گادت – کریس پاین، کریستین ویگ – رابین رایت- پدرو پاسکال – لیدا گارنر
Rated: PG-13 **

درحالیکه بیشتر فیلم های سوپرهیرویی، هر روز قوت و قدرت بیشتری می گیرد. سری فیلم های سوپرمن و سوپروون (واندروون) هربار ضعیف تر میشود، قهرمان فیلم سوپرمن، در پایان می میرد و به خاک سپرده میشود. تا شاید روزی دوباره روح اش با توجه به خواست پخش کنندگان فیلم درجهان که دراصل تصمیم گیرند و مصدرکارها هستند، زنده شود و به صحنه مبارزات باز گردد. متاسفانه همین احساس به تماشاگر فیلم«واندروون» هم دست میدهد، چون براحتی کتک می خورد، به هرسویی پرتاب میشود و زخمی میشود.
این بار واندر وومن قراراست با دشمنان سرسختی چون مکس لرد وچیتا بجنگد. فیلم نه سرآغاز هیجان انگیزی دارد و نه پایان تکان دهنده و تاثیرگذاری. تماشاگر که با شوق دیدن زنی مافوق قدرت انسانی به را تماشای فیلم نشسته، گاه نا امید وعصبانی میشود که چرا نویسنده فیلم، کارگردان فیلم، قهرمان اصلی را کوچک می کند ؟ چرا او در برابر دشمنان از پای در می آورد؟
پتی جنکینز کارگردان فیلم انگار شخصیت قهرمانی واندروومن را فراموش کرده و کار را به طنز و شوخی می کشاند. این فیلم برخلاف اولین فیلم از تکنیک های ویژه شگفت انگیزسینما هم برخوردارنیست، بطوریکه جنگ میان خیروشر، بدی و خوبی، لحظات محکم و قابل تفکری ندارد، گاه تماشاگر درخود می ماند که چرا این حادثه پیش آمد؟ می توانست به گونه ای دیگر باشد، بدین معنا که تماشاگر توانایی فکری اش بالاتر، از کارگردان و نویسنده فیلم میشودو این فاجعه برای یک گروه فیلمساز آنهم در نوع سوپرقهرمانی و تاریخ ساز سینماست.
این بار از شخصیت استیوترور(کریس پاین) بازیگر روز سینما هم بهره درست نبرده اند او دوباره به جهان باز می گردد تا عشق خود را نسبت به دایانا (سوپروومن) ثابت کند چون دایانا یکبار استیو را از دست داده و در تمام این مدت عشق تازه ای تجربه نکرده و همچنان به او وفادار مانده است! این رابطه هم قالب احساسی خود را ندارد بگذریم که فیلم در نهایت دارای صحنه های اکشن دیدنی هم هست که پتی جنکینز کارگردان فیلم به شخصیت چیتا نقش کلیدی داده و بیشتر بروی شخصیت او تکیه دارد بطوری که حتی شخصیت دایانا راهم تحت تاثیر قرار می دهد و همین بر قدرت او می افزاید ولی درمقابل از جذابیت های «واندروومن» کم می کند و این تماشاگر را در بیشتر صحنه ها نا امید می کند چون شخصیت واندروومن برای نوجوانان و زنان و دختران یک شخصیت محبوب است.
نقطه پایانی فیلم، با حضور اولین واندروومن سالهای دور یعنی لیندا کارتر، خیلی خاطره ها برای تماشاگران میانسال زنده میشود.