1542-46

امروز 26 ماه اگوست (جمعه) «روز برابری زنان» است در دو شهر سانفرانسیسکو و لوس آنجلس (درکالیفرنیا) که کنوانسیون «رفع هرگونه تبعیضی علیه زنان» را بعد از تصویب به اجرا گذاشته است و روز 27 اگوست (شنبه) نیز به این مناسبت برنامه ای در لوس آنجلس اجرا خواهد شد که تدارک و اجرای آن به جامعه ی ایرانی در کالیفرنیا (الهه ی امانی) واگذار شده است که به همت «شبکه ی بینا فرهنگی» برگزار خواهد شد.

1542-47

الهه ی امانی در 28 سال گذشته یکی از اعضای کادر مدیریت و علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (CSU) در شهر فولرتون و لانگ بیچ بوده و در این دانشگاه ها در رشته ی مطالعات زنان تدریس کرده اند او در حال حاضر مدیر فناوری دانشجویی در دانشگاه کالیفرنیا در شهر فولرتون وعضو تیم اجرایی آموزشی فعالیت برای رفع تبعیض جنسیتی (Title Ix) این دانشگاه است. او تا کنون در بسیاری از جلسات مربوط به حقوق بشر و زنان در سازمان ملل متحد حضور یافته و بیش از 20 سال است که به عنوان میانجی در خصوص حل اختلافات به ویژه در زمینه ی جنسیت و فرهنگ با «سازمان میانجی گری بدون مرز» خاصه در زمینه ی یافتن راهکارهائی در ارتباط با نقش زنان در استقرار صلح پایدار فعالیت داشته است. در نوامبر 2015 نیز به عنوان یکی از اعضای برجسته ی هیئت منصفه ی «دادگاه جهانی زنان علیه جنگ و در مسیر صلح» در شهر «بنگلور» هند ازوی دعوت به عمل آمده است.

1542-48

در برنامه ای که روز شنبه (27 اگوست) در لوس آنجلس اجرا خواهد شد جایزه ی «شجاعت» به شاعر جوان «سولماز شریف» استاد شعر دانشگاه استانفورد اعطا خواهد شد.
همچنین هنرمند توانمند پر آوازه «شهلا ساروخانی» به زبان های فارسی، انگلیسی و آذری آواز و ترانه هایی به اجرا خواهد گذاشت. خانم فرزانه ی فراز استاد رشته صلح و جنگ در «کالج گلدن وست» در اورنج کانتی و خانم «سون یانگ سون» از مدیران رده بالای سازمان ملل متحد در مجلس درباره ی تبعیض و نا برابری زنان با مردان سخن خواهند گفت گروه زنان «ماریاچی»(موسیقی سنتی مکزیکی) بالباسهای رنگارنگ محلی قدیمی برنامه ی موسیقی خواهند داشت وهمچنین زنان طبل نواز آفریقایی- امریکایی برنامه اجرا خواهند کرد. ورود همگان در این مجلس رایگان است.

1542-49