نمایشگاهی از آثـار نقـاشی فـارلی قراگـزلو به نفع افسـران Marine Veteran
و بنیاد Kid Gloves Boxing Foundation با موفقیت و استقبال پرشوری همراه بود

هفته قبل نمایشگاهی از آثار زیبای نقاشی فارلی قراگوزلو هنرمندی با توانایی های خارق العاده در همه زمینه های هنر، در تاون سنتر سیمی ولی برگزار شد و از میان تابلوهای جاندار و هزاررنگ، 16 تابلو به قیمت 9 هزار دلار بفروش رفت که بیشتر عواید آن به نفع Marine Veteran و بنیاد Kid Gloves Boxing جمع آوری شد و بسیاری از امریکائی ها بویژه افسران و خانواده ها، حتی نسل جوان با تماشای آثار فارلی از او ستایش می کردند و در طی روز خود فارلی، همسرش الیزابت و دخترش تیفانی به خلق تابلوهای دیگری مشغول بودند.
در روز نمایشگاه صدها نفر به دیدارش آمدند و از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر از کوچک و بزرگ مهمان این مرکز بودند که مدیریت آنرا Robert R. ortiz بعهده دارد که خود از قهرمانان برجسته مشت زنی است و جالب اینکه بزرگترین قهرمانان بوکس از جمله اسکار دلاهویا تحت نظر اورتیس تعلیم دیده اند.
Ortiz سالهاست بعنوان مربی بوکس حرفه ای فعالیت دارد و قهرمانان بسیاری را به رینگ جهانی فرستاده است.

1555-79

1555-80

1555-81