1353-78

1353-80

نمایشگاه آثار مبلمان امید مجیدی نژاد همین جمعه 17 ماه می با حضور هنرمند افتتاح می شود و تا تاریخ 23می در این نمایشگاه برپاست.
امید مجیدی نژاد در باره آثارش می گوید: طراحی تجربه است. مبلمانی که من طراحی می کنم مجموعه ای از تمام چیزهایی است که محیط درونی و بیرونی مرا تشکیل میدهند. شناسایی فاصلۀ بین دنیاهای شرقی و غربی من است، اما در آن تلفیقی از قدمت و توانایی نیز وجود دارد.
صندلی الفبا (پارسی چِیر) مجموعۀ مبلمانی است که حروف الفبای پارسی را به صورتی ملموس ارائه می کند. با الهام از سورآلیسم و با دعوت از مردم برای “نشستن روی حروف”، هر صندلی خطوط هر یک از 32 حرف الفبای فارسی را دنبال می کند. این مجموعه شامل 32 صندلی که هریک نشان دهندۀ یک حرف الفبای فارسی هستند می باشد.”
امید مجیدی نژاد متولد ایران و فارغ التحصیل رشتۀ طراحی صنعتی دانشگاه هنر و معماری تهران است و از آکادمی هنر سانفرانسیسکو در رشتۀ طراحی داخلی و معماری فوق لیسانس خود را دریافت کرده است. وی د رحال حاضر روی پروژه های طراحی مبلمان، طراحی هتل، طراحی فضاهای تجاری، و طراحی شهری تمرکز دارد.

http://www.parsichair.com
Seyhoun Gallery:
9007 Melrose Ave., West Hollywood  CA 90069

1353-79