1362-58

نمایشگاه آثار نقاشی لیلا پیرداوری از بیستم جولای تا اول اگوست در گالری سیحون برپاست.
لیلا پیرداوری نقاش فیگوراتیو است.و موضوع نقاشی های او زن است. او در کار هایش یک خود نگار است .
من او را نقاش شاعر می شناسم چرا که شکل گیری کار های او منطقی شاعرانه دارد او بی هیچ طرح از پیش تعیین شده ای کار اش را آغاز می کند و با الهامی که از رنگ و بافت اولیه کار اش می گیرد جهان خود را می آفریند البته برای هر نقاش فیگوراتیو یک پیش فکر همیشه وجود دارد و برای لیلا پیر داوری بیان جهان درونی خود است
زنانی که او نقاشی می کند خسته و افسرده اند، با چشمانی بسته یا پشت به ما .
زنان در آثار لیلا پیرداوری به نوعی با جهان پیرامون خود در ستیز اند، آنها با بستن چشم های خود سعی دارند از جهانی که آنان را احاطه کرده بگریزند و به رویا پناه ببرند و یا با پشت کردن به جهان سعی در نفی آن دارند. آنها از واقعیت به سوی فرا واقعیت در گریزند. این گریز در فرم و تکنیک نیز مشهود است .
در هر تابلوی این هنرمند با بخشی از دنیای درونی او آشنا میشویم، در واقع  از طریق کار های این هنرمند با بخشی از دنیای زنان جامعه مان آشنا میشویم.
اما در کارهای اخیرلیلا پیرداوری شاهد تحولی هستیم چه در موضوع و چه در تکنیک روی آوردن او به ( میکس مدیا ) و ورود اشیا و المان های جدید، چون پرنده و خروس که انگار از جهان رویا ها آمده اند فضای پیرامون شخصیت های او را پر کرده اند. اما این عناصر، تنهایی زنان او را بهم نمی زنند بلکه به آن معنای تازه ای می بخشند، ما از طریق این عناصر میتوانیم به امیدی که در جان هنرمند سوسو میزند پی ببریم او منتظر بانگ خروسی است که دوران جدیدی را اعلام میکند .
ما شاهد دوره جدیدی در کارهای لیلا پیرداوری باید باشیم.که آخرین کارهای او همه نشانه های این تحول را در خود دارد .

نادر افشاری

Seyhoun Gallery: 9007 Melrose Ave., West Hollywood  CA 90069

1362-59