1636-19

نمایش بحث انگیز «رابطه باز زناشوهری» نوشته فرانکا رامه و داریو فو، که توسط دکتر محمود کریمی حکاک چهره معروف تأتر ترجمه و کارگردانی شد، یکشنبه گذشته در Moss Theatre در سانتامونیکا سولدات شد.
در این نمایش «شیلا وثوق» و «افشین کتانچی» بازیهای هنرمندانه ای داشتند و بعد از مدتها یک نمایش با پیام های خاص و با بازیهای نرم و با کارگردانی خوب، همه را تحت تأثیر قرار داد و به خنده و تفکر نشاند.
این نمایش همین یکشنبه، 21 اکتبر در اورنج کانتی و در Huntington Beach Library روی صحنه خواهد رفت.

1636-10

1636-11

1636-12

1636-13

1636-14

1636-15

1636-16

1636-17

1636-18

1636-20