1590-27

نمایش فیلم بهای آزادی  Price For Freedom در تورنتو با اقبال و تشویق روبرو شد

فیلم بهای آزادی Price For Freedom هر بار که در هر شهر و دیاری روی پرده میرود، با استقبال پرشور مردم ، تشویق و تائید فستیوال ها، جشنواره های فیلم، صاحبنظران روبرو میشود. از جمله در کانادا بعنوان یک فیلم برگزیده معرفی شد و درحالیکه مری آپیک بعنوان یکی از تهیه کنندگان فیلم به اتفاق دکتر مارک بنهوری و «راجرکوپر» حضور داشتند، از سوی رضا مریدی نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا استقبال و مورد تشویق قرار گرفتند.
در این فیلم چهره های معروف دیگری چون نوید نگهبان و واچه مانگاساریان نیز شرکت دارند.

1590-31

1590-29

1590-30