1511-89

از بیست و هفتم ماه می در «همین هفته» حکایت دلنشین زال و رودابه که اقتباسی از شاهنامه فردوسی است در دانشگاه یوسی ال ای بروی صحنه می آید. تهیه کننده این برنامه حمید رحمانیان و خانم ملیسا هیارد و خانم نسیم یزدانی هستند. گروه نیاز به سرپرستی رامین ترکیان و به خوانندگی اعظم علی موسیقی متن را اجرا می کنند- این نمایش تلفیقی است از هشت بازیگر 150 عروسک در 120 صحنه متحرک -همه شخصیتهای داستان در پشت پرده و از هنرپیشگانی که با ماسک های درست شده سایه وار می آیند نمایش داده میشود.
تاکنون اجراهای متعددی در شهرهای بزرگ امریکا انجام شده که بسیار مورد توجه بوده دیدن این نمایش برای همگان در هر سنی جالب است. این نمایش به زبان انگلیسی اجرا میشود.

1511-90