1347-67

1347-64

گزارش از خ-نورشید
از ساعاتی پیش از تحویل سال نو، جمع کثیری از ایرانیان مقیم تفلیس- گرجستان و همینطور ایرانیانی که در واپسین ساعات سال 1392 به این کشور زیبا برای تعطیلات نوروزی سفر کرده بودند در پارک بزرگ «واکه» که بزرگترین پارک شهر تفلیس است گرد آمده و مراسم نوروز و سال تحویل شرکت کردند.
این مراسم کار مشترکی بود از دو شرکت محبی کورپوریشن به مدیریت خانم فریده محبی و  شرکت توریستی کارا گروپ به مدیریت آقای داریوش رادپویا. هدف  این مراسم اشاعه ی فرهنگ و سنت باستانی ایرانی و گردآوردن ایرانیهای مقیم و گردشگران حاضر در گرجستان در این روز فرخنده دور هم و دور یک میز بزرگ هفت سین بود.این برنامه از ساعت 12 نیمروز آغاز و تا ساعت 4 ادامه یافت.برنامه های اجرا شده شامل موسیقی زنده و رقص و پایکوبی ایرانیان بود .هنگام تحویل سال همه گرادگرد سفره هفت سین بزرگ جمع شدند و ضمن زمزمه ی  نیایش هنگام تحویل سال برای خود،خانواده و همه ی مردم جهان سالی خوب و پر از مهر و آزادی و صلح آرزو کردند.بعد از اجرای مراسم تحویل سال ضمن رقص و پایکوبی میهمانان با کیک و شیرینی پذیرایی شدند.برای برپایی این مراسم گروهها و اشخاص زیادی با این مجموعه همکاری داشتند که به جاست از تمامی این دوستان برای حفظ مراسم باستانی و فرهنگ ایرانی تشکر کنیم. ورود به  این مراسم کاملا رایگان بود و همه از این جشن استقبال  شایانی به عمل آوردند.

1347-65

آقای رادپویا مدیر کارا گروپ به ما درمورد این مراسم و اجرای این برنامه  گفت:این برنامه در مدت زمان محدودی آماده و برپا گردید و شهرداری تفلیس با ما در فراهم آوردن امکانات اجرای مراسم همکاری  تنگا تنگ داشته و از هیچ کمکی دریغ نکردند که ما صمیمانه از شهردار محترم گرجستان سپاسگذاری میکنیم و امیدواریم در آینده بتوانیم  برای اجرای مراسمی اینچنین  از کمک های شهرداری برخوردار باشیم .
شایان ذکر است که با اجرای برنامه هائی ازاین قبیل نه تنها ایرانیها بلکه گرجی ها هم با فرهنگ و سنت نوروزی  و دیگر مراسم فرهنگی باستانی ما آشنا خواهند شد.

1347-66