1722-98

1722-99

نوید نگهبان بازیگرتوانای ایرانی در سینمای امریکا، اینروزها پروژه بزرگی را آغاز کرده بنام Romany Artist Center & Studio که درواقع می تواند پایگاه هنرمندان جوان و تازه از راه رسیده و هنرمندان با سابقه و حرفه ای باشد.
درپشت این پروژه، چون همیشه هدف های انسانی، اجتماعی و هنری دیده میشود، چون نوید که با سریال های : Legion/ Shadow King/ 24/ Homeland و فیلم های معروفی چون Aladdin، اعتبار هنری بالایی دارد، همیشه دلش خواسته یاوری برای هنرمندان جوان که با رویاهای شیرینی وارد عرصه هنرمی شوند باشد و برای حیثیت جامعه ایرانی قدم بردارد و همیشه دیدیم درحرکت های انساندوستانه، حقوق بشر، حمایت از کودکان، زنان و آواره ها حضور داشته است و همین ها ما را به این باور می رساند که نوید واقعا درصدد انجام یک پروژه بزرگ هنری و فرهنگی است.
نوید می گوید چه قبل از ماجرای کرونا و چه در کوران کرونا، من بروی این پروژه کار کرده و می کنم. همیشه ازکودکی، هنر در ذهن واندیشه من بوده، هرچه دراین زمینه پیش رفتم، هدف کمک به هنرمندان را دراندیشه های خود قوت بخشیدم و حالا که بیش از 400هزاردلاربرای این پروژه سرمایه گذاشتم، بدلیل کرونا و توقف کارها، نگران فقط این مرکز هستم، چون باید ساختمان را تمام کنم، به صاحب ملک حدود 150 هزاردلار بپردازم که باخود گفتم دراین شرایط میتوانم از جامعه ایرانی کمک بخواهم، چرا که دراصل این پایگاه بنام ایرانیان بنیان گذاشته شده و جایگاه هنرمندان ایرانی چه از داخل و چه خارج می باشد.
این ساختمان و این پروژه درواقع مال من نیست، مال همه هنرمندان آینده است که وارد محیطی امن شده و دورازهرگونه تبعیض و دورازهرگونه مسائل نژادی و مذهبی بکاربپردازند.
همه تلاش من این است که این پروژه نیمه کاره رها نشود و جالب اینکه درساختارآن خیلی ازهنرمندان امریکایی، همبازی های من درسریال ها و فیلم قدم پیش گذاشته اند، یک نقاش معروف بخشی از دیوار را نقاشی کرده و یک هنرمند از دانمارک، از آلمان برای رنگ اتاق ها پیشقدم شده است، ما نیاز به افراد فنی درکار ساختمان داریم که درجمع ایرانیان بسیار هستند. همه آنهایی که درساختاراین پروژه ما را یاری دهند، نام شان بروی دیوارهای این ساختمان نقش می بندد و درآینده خود از دیدن موفقیت های هنرمندان جوان که پروازشان را از همین جا آغاز کردند برخود می بالند.

————————————

IMDB: Navid Negahban
Facebook: Navid Negahban
Instagram: navidnegahban
Twitter: @NavidNegahban

1722-50