1390-10

ترجمه از: گلشاد صادقی شاد
یک آزادی وقتی به حقیقت می پیوندد که شما محدودیت های خود را انتخاب کرده باشید
یک نویسندۀ ناشناس
همۀ افرادی که واجد شرایط برای تقاضای شهروندی درایلات متحده شده اند می توانند اطلاعاتی را که در شبکۀ اینترنتی خدمات مهاجرتی ایالت متحده ذکر شده است استفاده کنند. این اطلاعات همراه با فرمهای کامل 44 -M در جهت تکمیل تقاضانامۀ شما به صورت صحیح درج شده است.
قبل ازتکمیل تقاضانامۀ شهروندی مطمئن باشید که تمام مدارک مورد لزوم را بهمراه دارید.
بهتر است گرین کارت خود را در جیبتان قرار دهید( مطابق با قانون، همۀ افراد دارای اقامت دائمی باید یک کپی دورو از گرین کارت خود بهمراه داشته باشند). اگر شما گرین کارت خود را گم کرده باشید یک فتوکپی از رسید فرم   90 – I   تهیه کنید، این فرم همان جایگزین اقامت دائمی می باشد و در صورتیکه مبلغ 365$  و 85$ را برای انگشت نگاری و اخذ یک المثنی  پرداخت کرده باشید از طرف USCIS      یک رسید معتبر به آدرسی که در تقاضانامه ذکر کرده اید فرستاده خواهد شد. این رسید باید به کل پاکت تقاضانامۀ شهروندی شما ضمیمه شود.
سپس شما باید دو قطعه عکس رنگی که بصورت حرفه ای گرفته شده باشد با پشت زمینۀ سفید و همینطور نام شما و یک شماره در پشت عکس با یک خودکار بصورت کمرنگ نوشته شود.
چک و یا مانی اردر  را برای تقاضانامه به مبلغ 595$ و برای انگشت نگاری به مبلغ 85$ بپردازید چک باید از یک بانک  آمریکایی باشد  و برای  Department of Homeland security نوشته شود.
لطفاً از حروف مختصر مثل ،USDHS  و    DHS   استفاده نکنید.
متقاصیان 75 سال وبالاتر از هزینه های انگشت نگاری ودیگر هزینه های آزمایشات فیزیکی معاف می باشند.
اگر متقاضی در خارج از آمریکا سکونت داردو این برای مدت زمانی بیشتر از وقت مشخص شده می باشد، حتی اگر بصورت تصادفی موفق به ورود به کشور آمریکا شده هست و گرین کارت ایشان در هنگام ورود به فرودگاه از این شخص گرفته نشده هنوز واجد شرایط برای تقاضای شهروندی نمی باشد. حتی اگر با درخواست قانونی بصورت یک دورۀ سه ماهه بعنوان مقیم دائمی در آمریکا سکونت داشته باشد.

1390-11

همۀ افرادی که بیشتر از11 ماه خارج از آمریکا بوده اند  باید در نظرداشته باشند که حقی برای تقاضای شهروندی ندارند مگر اینکه 4سال و 1 روز در کشور آمریکا بمانند ، در غیر اینصورت با تقاضانامۀ ایشان موافقت نخواهد شد.
مدارک ضروری دیگری که شما احتیاج دارید شناسنامه با ترجمۀ صحیح می باشد که احتیاجی به رسمی کردن ترجمه نیست ولی بهتر است یک کپی ازگواهی مترجم ضمیمه کنید.
همچنین گواهی ازدواج و اگر هر گونه مدرکی موجود بر تغییر نام شما بطور قانونی در دست دارید، همینطور گواهی طلاق، گواهی دادگاه، گواهی فوت و تولد کودکان مورد لزوم خواهد بود.
چنانچه فرزند شما در خارج از آمریکا بدنیا آمده باشد، شما نیاز دارید فرم240 -F را تهیه فرمائید. این فرم گزارش تولد شهروند آمریکا در خارج از کشور می باشد.همچنین ثبت همۀ ازدواجهای قبلی که باطل و یا لغو شده، یک برگۀ مالیاتی برای سه سال و همینطور رسید اقساط خانه نیاز می باشد.
اگر شما به هر دلیلی بازداشت و یا دستگیر شده باشید و یا تحت تعقیب قانونی قرار گرفته باشید، یک گواهی دادگاه از گزارش دستگیری خود به تقاضانامه ضمیمه کنید.
شما مقیم ایلات متحدۀ آمریکا می باشید، آزادترین و مردمی ترین کشورهای دنیا ، بله ممکن است این کمی احساساتی بنظر آید ولی ما هنوز قویاً بر این باوریم که آمریکا همچنان دوست داشتنی ترین کشور برای زندگی، کار و بازنشستگی می باشد.
اگر برای هر دلیلی شما هنوز موفق به اخذ موقعیت قانونی نشده اید، اگر پروندۀ شما رد شده است ، اگر برای قانونی شدن امیدی ندارید، اگر با سیر روند رسیدگی به پروندۀ خود خوشحال نیستید، نگران نباشید شما هر لحظه می توانید با ما تماس بگیرید. برقراری فقط یک تماس با ما ممکن خواهد بود تا شما را از نا امیدی برهاند.
دفتر ما بهترین تلاش خود را برای تهیۀ مناسب تقاضانامه ها و تکمیل پروندۀ شما همینطور در جهت ارزیابی، بازگشایی و تجدید نظر پرونده خواهد داشت. بیشتر پرونده هایی که ما مدافع آنان در دادگاههای عمومی ویا استینافی بوده ایم با موفقیت به اتمام رسیده است.
ما می دانیم چگونه به شما کمک کنیم. تماس با ما کمک به شما خواهد بود.
 برای اطلاعات بیشتر در زمینۀ موضوع ذکر شده و آشنائی با اخبار اولیۀ مهاجرت از آخرین اخبار روز از این شبکه دیدن نمائید:

ablawoffice.com

لطفا به یاد داشته باشید که اطلاعات در این مقاله جایگزینی برای مشاورۀ حقوقی نیست ، توجه برروی این بحث برای تهیۀ اطلاعات عمومی و بسیار کلی مناسب خواهد بود.
 برای توصیه های لازم از ما وقت ملاقات بگیرید و سئوالهای خود را به ایمیلهای زیر بفرستید:

[email protected]
[email protected]  

لازم به ذکر است موارد فوق نباید به هیچ عنوان توصیۀ حقوقی در نظر گرفته شود.