1376-43

درصورتی که یک شهروند امریکایی میباشید و قصد مسافرت به خارج از کشور را دارید، می بایستی دارای پاسپورت امریکایی و یا حداقل پاسپورت کارت پلاستیکی باشید.
پاسپورت کارت پلاستیکی برای سفر به کانادا، مکزیک، جزایر کارائیب و یا برمودا کافی می باشد. مراحل تقاضای پاسپورت چندان پیچیده و مشکل نبوده و در صورتی که پول اضافی جهت تقاضانامه به دولت بپردازید، تحویل آن تسریع خواهد گردید.
برطبق اینکار امورمسافرتی نیمکره غربی، افراد زیر 16 سال سن می توانند با گواهینامه تولد خویش به خارج از کشور مسافرت نمایند.
برطبق قانون، افراد بالای 16 سال می بایستی برای سفر به خارج از کشور دارای پاسپورتی باشند که تاریخ آن منقضی نگردیده است سایر مدارک قابل قبول برای سفر به خارج، برای کودکان امریکایی، کارت مسافرتی nexus/Sentri و گرین کارت و تصدیق رانندگی که در آن به شهروندی دارنده آن اشاره گردیده است.
جهت دریافت مدارک فوق، لطفا به سایت ذیل مراجعه نمائید.
https//govs-2pp.cbp.dts.gov/Main/goes
در مورد پاسپورت به اصطلاح، شهروند جهانی که توسط دولت در مرکز اصلی آن در واشنگتن دی سی و شانگهای صادر میگردد و فقط توسط 6 کشور، یعنی بورکینا فاسو، اکوادور، تانزانیا، موریتانی، تاگو و زامبیا برسمیت شناخته شده است.
وب سایت رسمی دولت جهانی که اطلاعات آن حاکی از آن است که شهروندی جهانی توسط 180 کشور برسمیت شناخته شده، نادرست میباشد. تمبرهایی که در پاسپورت جهانی الصاق میگردد، الزاما بدین مفهوم نمی باشند که دولت های این کشورها پاسپورت شهروندان جهانی را برسمیت بشناسند.
جهت دریافت پاسپورت امریکایی می توانید با مرکز اطلاعات پاسپورت ملی با شماره 877-487-2778 تماس بگیرید.
جهت اطلاعات بیشتر برای اخذ پاسپورت امریکایی به سایت زیر مراجعه نمائید.
http://travel.state.gov/passport
یک شهروند امریکایی می تواند از طریق اداره پست بدون واسطه با پرداخت وجوه اضافی، پاسپورت خود رادریافت نماید.
وب سایت ذیل میتواند شما را در پیدا کردن نزدیک ترین مرکز جهت دریافت پاسپورت کمک نماید:
Http//12fdb.travel.state.gov
فقط کافی است کد پستی محل مسکونی خود را وارد نمائید وبلافاصله آدرس نزدیکترین اداره پست که در شعاع ده مایلی محل منزل شما می باشد به شما ارائه می گردد. در صورتی که پاسپورت خویش را ظرف کمتر از چند روز جهت مسافرت فوری نیاز دارید بهتر است به ساختمان مرکزی فدرال واقع در 1100 ویلشربلوار، سوئیت 1000 لوس آنجلس، کالیفرنیا 3602-90024 مراجعه نمائید. دراین مرکز پاسپورت و پاسپورت کارت بلافاصله بشما ارائه میگردد. متقاضیان پاسپورت می توانند روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 30/7 صبح تا 30/2 بعد از ظهر باستثنای تعطیلات رسمی فدرال به  آنجا مراجعه نمایند. ضمنا می بایستی با شماره 877-487-2778 تماس بگیرید تا شما را در نوبت قرار دهند. بدون دریافت رسید نوبت نمی توانید وارد ساختمان فدرال شوید.
در صورتی که رسید نوبت خود را مفقود نمائید با ارائه شماره Social Security خود می توانید وارد ساختمان فدرال گردیده و مراحل خود را جهت دریافت پاسپورت طی نمائید. بخاطر داشته باشید که متقاضیان پاسپورتی می بایستی در راس ساعت مقرر که تعیین گردیده به ساختمان فدرال مراجعه نمایند. در اینصورت میبایستی 15دقیقه قبل از ساعت مقرر در ساختمان حاضر باشید و بیش از 30 دقیقه تاخیر نداشته باشید.
در صورتی که پدر و یا مادر خواهان دریافت مدرکی که دال بر شهروندی امریکایی فرزند خویش باشد می بایستی تقاضانامه جداگانه ای ارائه دهد بهر تقدیر، در بیشتر موارد نیازی به تنظیم پرونده جهت تقاضا نمی باشد،زیرا می توانید بطور مستقیم و بدون تقاضای گواهینامه شهروندی برای پاسپورت تقاضا نمایند. درصورتی که فرزند شما زیر 16 سال باشد، یکی از والدین می بایستی رضایت نامه ای ارائه دهد تا فرزند بتواند پاسپورت خود را دریافت نماید. ضمنا فرم DS-3053 شامل پرسش هایی است که چرا یکی از والدین نمی تواند به زوج خویش جهت دریافت پاسپورت فرزند رضایت دهد.
بهتر است در اینمورد سوگندنامه مربوطه به طور رسمی در Notary Public (ثبت اسناد) تائید گردد.
جهت اطلاعات بیشتر دررابطه با موضوعات فوق به وب سایت ذیل مراجعه نمائید:
http//www.abawoffice.com
لطفا توجه داشته باشید که تمامی اطلاعات ارائه شده در این مقاله جایگزین مشاوره قانونی نبوده وصرفا اطلاعات کلی را بیان نموده و بطور ویژه و مشروح نمی باشد جهت مشاوره قانونی می توانند با ای میل زیر وقت ملاقات خود را با وکیل مورد نظر تعیین نمائید.
[email protected] آنچه که از نظر خوانندگان محترم گذشت، بعنوان تساوی قانونی نیست و نمی بایستی چنین تلقی گردد.

1376-44