1568-23

آقای مجید:من وهمسرم مایل هستیم در مورد پیدایش و شماره های Zip code پستی در امریکا بدانیم و شماره های مختلف چه معنی میدهد
با تشکر: رضا و فریدون ازکالیفرنیا
خانم فریده وآقای رضا: Zip code در امریکا امسال 50 ساله شد سال 1962 شروع Zip code درامریکا میباشد و جمله Zip هم به معنای Zoning Improvement Plan میباشد.
درحال حاضر حدود 42 هزار Zip code در امریکاوجود دارد در شماره های 5 رقمی Zip code که از صفر شروع میشود تا 9 شماره صفر در شرق امریکا و 9 درغرب امریکا میباشد.
دو شماره بعد یعنی شماره 2 و 3 نماینده منطقه زندگی شما میباشد و 2 شماره آخر مربوط به اداره پست محل زندگی شما به حساب می آید.
موفق باشید

***

آقای مجید: لطفا درمورد شهریه دانشگاههای امریکا توضیحی بدهید و آیا لیست دانشگاههای گران قیمت در امریکا وجود دارد.
با تشکر دلارام از شمال کالیفرنیا
خانم دلارام: با تشکر از سئوال شما در مورد شهریه دانشگاههای امریکا دانشگاههای امریکایی به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم میشوند که دانشگاههای دولتی یا همان دانشگاههای ایالتی است و هر ایالت باایالت دیگروهر دانشگاه خصوصی با دانشگاه خصوصی دیگر تفاوت دارد. اخیرا از طرف سازمان Chronicle of Higher Education لیست 10 دانشگاه گران قیمت در امریکا منتشر شد که شامل شهریه – خوابگاه – کتاب و مخارج متفرقه میباشد.

10 Most Expensive Colleges
1-Sarah Lawrence College
New York $61.230
2-NYU /New York University
$59.337
3-Harvey Mud College
Calif $58.913
4-Columbia College
New York $58.742
5- Wesleyan University
Conn. $58.502
6- Claremont McKenna College /Calif $58.065
7- Dartmouth College /N.H $57.996
8- Johns Hopkins /N.Y $57.820
9- University Of Chicago
$57.711
10- Bard College
New York $57.580

موفق باشید

1568-24
***

آقای مجید: ما به چندعروسی دعوت شده ایم و لازم به توضیح است که ما تازه به امریکا مهاجرت کرده ایم البته من و همسرم و 2 فرزند.
مقررات واتیکت عروسی در امریکا چگونه میباشد کمی توضیح بدهید.
با تشکر ازکالیفرنیا
خانم وآقای محترم: بارها در این مورد صحبت کرده ایم ولی باز هم تکرار می کنم با رسیدن فصل عروسی در امریکا به چند مورد درباره میهمانان عروسی توضیح می دهم که من هم این موارد را در اینجا یاد گرفته ام اگر شما دوست دارید اجرا کنید.
1- بدون دعوت به عروسی نروید.
2- کسانی که دعوت شده اند به میهمانی بروند
3- میهمان با خودتان به عروسی نبرید
4- کسی را به جای کس دیگری نبرید
5- به درخواست آنها برای هدیه توجه کنید
6-به موقع به قبول دعوت جواب بدهید RSVP
7- اگر پول نقد برای هدیه میدهید با چک بانکی اینکار را انجام بدهید.
8- ساعت میهمانی عروسی را رعایت کنید.
9- مقررات لباس را رعایت کنید.
10- از بردن هدیه های بزرگ به عروسی خودداری کنید و آنها را به منزل آنها ببرید.
موفق باشید

1568-25

***

آقای مجید: فرزند ما برای اولین بار به مدرسه خواهد رفت وکلاس اول خواهد بود و ما هیچ تجربه ای دراین مورد نداریم لطفا کمی ما را راهنمایی کنید.
فریده و محسن ازکالیفرنیا
خانم فریده و آقای محسن: تبریک به شما و برای فرزندتان که به کلاس اول میرود و راه دور و درازی خواهید داشت تا دانشگاه که نباید زیاد نگران باشید لطفا به چند مورد اگر فرزندتان برای اولین بار به یک مدرسه وارد میشود توجه کنید مخصوصا به کلاس اول و یا از کلاس 1 تا 5 یا 6 دبستان
1- بامعلم فرزندتان ازچند هفته قبل آشنا شوید
2- قبل ازشروع مدرسه فرزند خود را برای دیدن محل مدرسه به آنجا ببرید
3- درحساب مدرسه و پدر مادرها شرکت کنید.
4- به معلم مدرسه فرزندتان دستور و دیکته نکنید
5- به حرفهای معلم در مورد فرزندتان و رفتار او گوش کنید
6- فراموش نکنید رفتار فرزندتان در مدرسه و منزل متفاوت میباشد
7- هرچند ماه با معلم فرزندتان ملاقا ت کنید
8- بدون وقت ملاقات بدیدن معلم نروید
9- از طریق E-mail با معلم در تماس باشید و نه تلفن
10- از چند هفته قبل از شروع مدرسه خواب فرزندتان را تنظیم کنید

موفق باشید

1568-27