1479-13

آقای مجید: لطفا نکاتی درباره باز کردن Business در آمریکا را برای کسانی که تا بحال این کار را انجام نداده اند را در صفحه مجله جوانان توضیح بدهید من از خارج از امریکا با شما تماس بگیرم.
با تشکر
بااطلاعات کمی که در مورد شما دارم جواب شما را بطور عمومی می دهم.
«چند مورد در باز کردن شغل جدید»
1- محل شغل- محل شغل – محل شغل!
Location- Location- Location
2- برنامه ریزی بودجه برای 2سال آینده
3- آشنایی قبلی شما از Business جدید
4- دلیل داشته باشیم
5- حسابدار زبده مهم میباشد
6- پول به اندازه کافی برای پشتیبانی مالی Business داشته باشید
7- مارکتینگ – تبلیغات مهم میباشد
9- بدانید که دراوایل 7 روز هفته کار می کنید
10- قوانین استخدام کارمند را بدانید
11- قوانین مالیاتی- شهری و شهرداری آن شهر را بدانید
12- اگر محلی را اجاره می کنید قرارداد را خوب بخوانید
13- به Business های زنجیره ای هم توجه کنید
موفق باشید

1479-14

***

آقای مجید: پسر ما کلاس 12 دبیرستان با نمرات بسیار خوب میباشد و تصمیم دارد که به یکی از دانشگاههای کالیفرنیا مانند UCLA وارد شود لطفا کمی در مورد انشاء یا Essay برای من توضیح بدهید که چه اهمیتی برای قبول شدن در یکی از دانشگاههای UC دارد و چگونه باید تهیه شود.
با تشکر: مادر یک دانش آموز دبیرستان
مادر عزیز: انشاء یا Essay می تواند نقش بسیار مهمی در قبولی در هر دانشگاهی باشد.
به عنوان مثال دانشگاه های UC که تعداد آنها 9 دانشگاه میباشد و در ایالت کالیفرنیا قرار دارند مانند UC Irvine، UCSD ،UCSB ،UCSC، UC Berkeley ، UCR ،UC Merced، UC Davis ، این دانشگاهها احتیاج به 2 انشاء دارند که موضوع این دو انشاء را می توانید در وب سایت این دانشگاهها پیدا کنید.
برای 2 انشاء درخواست شده باید کلا 1000 کلمه استفاده شود و یکی از آنها نباید کمتر از 250 کلمه باشد.
بعد از تکمیل، انشاءها را با تقاضانامه و یا همان Application ارسال می کنید.
قبل از تکمیل انشاءها آنها را با معلم انگلیسی مدرسه مرور کنید.
موفق باشید

1479-15

***

آقای مجید: آیا لیستی برای بهترین شهرها در کالیفرنیا برای زندگی وجود دارد؟ منظورم برای یک خانواده جوان و یک فرزند و یکی در راه؟
با تشکر- از دبی Dubai
درست حدس زدید این لیست ها وجود دارد با توجه به 1- مدرسه 2- امنیت 3- کار و شغل 4- درمان، سلامتی، بیمارستان، وضع هوا و دیگر مسائل
1- San Ramon
2- Cupertino
3- Palo Alto
4- Mountain View
5- Pleasanton
6- St. Helena
7- Folsom
8- Truckee
9- South San Francisco
10- Santa Monica
البته شما تحقیقات خود را انجام بدهید، این لیست از سایت NICHE(Best Places In 2015) تهیه شده است.
موفق باشید

1479-17

***

آقای مجید: برادر من و همسرش درحال اقدام کردن برای گرین کارت هستند که به امریکا مهاجرت کنند، آنها صاحب 2 فرزند خردسال هم هستند ولی من زیاد مطمئن نیستم که آنها بتوانند در امریکا دوام بیاورند و از این موضوع نگران هستم و همسر من هم با این برنامه موافق نیست لطفا به من کمک کنید تا در مورد این مسائل مهم مهاجرت با آنها صحبت کنم.
با تشکر از امریکا
خانم محترم: نگرانی شما و همسرتان را متوجه میشوم مخصوصا اگر برادر شما و خانواده او به امید شما می خواهند به امریکا مهاجرت کنند. من برای شما از نظر شخصی خودم مراحلی را که فکر میکنم آنها باید به آن توجه کنند را درج می کنم و شما هم آنها را با برادرتان درمیان بگذارید و مهم این است که شما حقیقت را به آنها بگوئید.
«آیا آماده مهاجرت به کشور دیگری هستید؟»
1- تمام خانواده باید آماده مهاجرت به امریکا باشند.
2- آیا از نظر مالی می توانید خود را نزدیک به 2 سال حمایت کنید؟
3- برنامه ای برای کار و شغل و درآمد دارید؟
4- چه شغلی را می خواهید در امریکا شروع و یا ادامه بدهید؟
5- دانستن زبان انگلیسی مهم میباشد.
6- آیا کاری که در ایران انجام میدهید را می توانید در امریکا ادامه بدهید؟
7- پل های پشت سر خود را خراب نکنید.
8- اگر مهاجرت می کنید تمام خانواده این کار را انجام بدهند.
9- یک ماه برای بازدید و بررسی به امریکا بروید قبل از مهاجرت کامل.
10- محل زندگی- مدرسه بچه ها- هزینه مسکن را فراموش نکنید.
در آخر این را باید اضافه کنم که من از زندگی برادر و خانواده او اطلاعی ندارم و آنها هم مانند هزاران نفر دیگر می توانند اگر برنامه خوبی در دست داشته باشند می توانند در این کشور موفق باشند مخصوصا اگر صاحب فرزندان خردسال هستند و آنها از کودکی مدرسه را در امریکا شروع کنند.
نگران نباشید

1479-16

1479-18