1533-50

سئوال: به نظر شما دانشگاه درمورد درآمد و حقوق فارغ التحصیلان نقشی دارند و اگر لیستی در این مورد وجود دارد لطفا در صفحه خودتان چاپ کنید.
با تشکر: یک مادر از کالیفرنیا
خانم محترم: حتما تاثیرگذار میباشد ولی صد درصد مطمئن نیستم ولی همیشه سایت های مختلف نظرات خود را میدهند.
اخیرا لیستی در مورد دانشگاههای خصوصی انتشار یافت که 17 دانشگاه خصوصی در آن حضور دارند و من 10 دانشگاه را برای شما درج می کنم
دانشگاههای خصوصی که فارغ التحصیلان آن حقوق بیشتری می گیرند

1- Harvard University
2- MIT
3- Stanford University
4- Georgetown University
5- University of Pennsylvania
6- Princeton University
7- Cal Tech
8- Duke University
9- Carnegie Mellon University
10- Columbia University
From: US Dept Edu

موفق باشید

1533-51

***

آقای مجید: انتخابات در امریکا بسیار نزدیک است، چند ماه پیش شما کمی در مورد انتخابات 8 نوامبر جواب چند سئوال را دادید. من و همسرم برای اولین بار رای خواهیم داد لطفا کمی در مورد انتخابات و رای دادن توضیح بدهید.
با تشکر: دوشهروند جدید امریکا
خانم و آقای محترم: همانطور که فرمودید انتخابات در دومین سه شنبه ماه نوامبر انجام می شود و شما اگر ثبت نام کرده اید کتابچه های کوچکی به دستتان خواهد رسید که اطلاعات خوبی در آن وجود دارد.
درحالت کلی باید بدانید:
«حق و حقوق رای دهندگان»
1- حق دارید رای بدهید اگر ثبت نام کرده اید.
2- حق دارید رای بدهید اگر ثبت نام کرده اید ولی اسمتان در لیست نیست
3- اگر در صف هستید و وقت رای دادن تمام شده هنوز می توانید رای بدهید
4- حق دارید رای خود را مخفی بدهید
5- حق دارید ورقه رای دادن خود را عوض کنید اگر ورقه شما خراب شد
6- حق دارید از مسئولان حوزه رای گیری کمک بگیرید
7- حق آن را دارید که رای از قبل داده خود را در حوزه مربوطه ببرید و تحویل دهید
8- حق دارید که کتابچه رای دادن را به زبانی غیر از انگلیسی دریافت کنید
9- حق دارید اگر تخلفی و یا تقلبی در انتخابات می بینید گزارش بدهید.
برای اطلاعات بیشتر در لوس آنجلس به وبسایت LAVote.net مراجعه کنید.
موفق باشید

1533-52

***

آقای مجید: چرا ماه نوامبر و روز سه شنبه را برای انتخابات سراسری ریاست جمهوری و غیره انتخاب کرده اند؟ من وهمسرم هم عقیده نیستیم.
با تشکر از کالیفرنیا
خانم و آقای محترم: همیشه در روز سه شنبه درماه نوامبر نبوده است. اوایل تا پانزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات در روزهای مختلف انجام می گرفت ولی بعدا به دلیل دقت در انتخابات، در اولین سه شنبه ماه نوامبر قرار داده شد.
چرا روز سه شنبه؟ برای اینکه مردم در امریکا اکثرا کشاورز بودند و روز یکشنبه روز کلیسا و روز دوشنبه را برای مسافرت به حوزه های انتخاباتی استفاده می کردند تا روز سه شنبه با آنجا برسند.
وچرا ماه نوامبر را انتخاب کرده اند: به دلیل اینکه ماه نوامبر فصل کشت و کشاورزی تمام میشد به خاطر سردی هوا و موقع مناسبی برای رای دادن بود.
موفق باشید

1533-54

***

سئوال : فرزند ما کلاس 12 دبیرستان میباشد و درحال اقدام کردن به دانشگاهها. من و همسرم اطلاعی در مورد گرفتن کمک های مالی نداریم لطفا در صفحه خود به ما کمی اطلاعات بدهید.

خانم و آقای محترم و نگران
پاسخ: نگرانی شما را احساس می کنم برای اینکه مخارج دانشگاه ها بسیار سنگین میباشند.
از اول ماه اکتبر تا 2 ماه مارچ برای اینکار وقت دارید تا به سایت FAFSA و برای Cal Grant اقدام کنید.
این سایت www.FaFsa.ed.gov میباشد که برطبق اظهارنامه های مالیاتی شما، درآمد و سرمایه و تعداد نفرات خانواده برای کمک های مالی حساب می کنید. شما وهمسرتان و فرزندتان مشترکا در اقدام کردن شرکت کنید.
موفق باشید

1533-53

1533-55