1573-64

آقای مجید: یک خانواده چهارنفره از اقوام ما تصمیم به مهاجرت به امریکا را گرفته اند البته با گرین کارت و از ما کمک می خواهند. من و همسرم نگران هستیم که چگونه می توانیم به آنها که صاحب 2 فرزند زیر 14 سال هم میباشند کمک کنیم درحالی که میدانیم این کار برای آنها مشکل خواهد بود. لطفا ما را کمک کنید.
نکات ضروری قبل از مهاجرت:
1- حتما قانونی مهاجرت کنید.
2- زبان انگلیسی شما مهم میباشد.
3- ایالت زندگی را مشخص کنید.
4- برنامه درازمدت داشته باشید.
5- بفکر کار و شغل قبل از مهاجرت باشید.
6- برای 5 سال خرج زندگی در امریکا را داشته باشید.
7- مدرسه بچه ها و محل زندگی بسیار مهم میباشد.
8- آیا شغل شما در امریکا مفید خواهد بود؟
9- آیا آماده کار خصوصی و یا بعنوان کارمند هستید؟
10- تمام خانواده باید آماده مهاجرت باشند.
این ده مورد گوشه ای از نکات قابل توجه برای مهاجرت میباشد با افراد حرفه ای و مسئول در این مورد مشورت کنید.
موفق باشید

1573-65

***

آقای مجید: من و همسرم صاحب یک پسر سال اول دانشگاه می باشیم، او در مورد رشته تحصیلی خود هنوز مطمئن نیست و شهریه و مخارج دانشگاه او هم بسیار گران است، آیا رشته های بخصوصی وجود دارد که میشود اطمینان کرد که از نظر کاری موفق خواهد بود؟
با تشکر: پدر و مادری نگران
پدر ومادر نگران عزیز: نگرانی شما را متوجه میشوم و با مخارج سنگین دانشگاهی، لطفا توجه کنید:
(10رشته دانشگاهی که در مقابل مخارج دانشگاهی ارزش دارند)

1- Human Resources
2- International Design
3- Public Health
4- Information Tech. Security
5- Health Information Tech
6- Computer Science
7- Environmental Science
8- Eny Engineering
9- Biomedical Engineering
10- International Business

موفق باشید

1573-66

***

آقای مجید: ما در یک مجموعه بزرگ آپارتمان زندگی می کنیم و خانواده های دیگر ایرانی هم همسایه های ما هستند متاسفانه خیلی از آنها رعایت حال و آسایش بقیه را نمی کنند مخصوصا موقعی که میهمان دارند لطفا در این مورد در صفحه خود درمجله جوانان بنویسید تا بقیه بخوانند.
با تشکر- از جنوب کالیفرنیا
خانم و یا آقای محترم: زندگی در امریکا درکنار بقیه ایرانیان و غیر ایرانی میتواند مشکلات خود را هم داشته باشد در کامپکس های بزرگ که حتما باید ما مواظب رفتار خود باشیم و با مقررات زندگی در آن مجموعه آشنا باشیم و از آن پیروی کنیم در کنار کارهائی که عقل سلیم به ما میگوید با مقررات آشنا باشید.
1- اجاره نامه خود را خوب بخوانید.
2- مقررات داشتن میهمانی در روزهای عادی و آخر هفته را بدانید.
3- میهمانی های بزرگ خود را به مسئولین اطلاع دهید
4- یک نامه برای همسایگان خود بنویسید و اطلاع دهید که در چه تاریخی شما میهمان دارید.
5- ساعت قطع موزیک را بدانید.
6- با میهمانان خود درخارج از آپارتمان در آخر شب خداحافظی نکنید و این کار را در داخل انجام دهید.
7- برای خداحافظی بوق نزنید.
8- در آخر شب صحبت های خود و خداحافظی را تا توی پارکینگ ادامه ندهید.
9- از میهمانان خود بخواهید مراعات پارکینگ و آرام صحبت کردن را بکنند.
10- میهمانان مواظب بچه های خود باشند.
موفق باشید

1573-67

***

آقای مجید: شما در برنامه رادیویی در مورد آسانسور و استفاده از آن صحبت کردید که جالب بود لطفا آنچه به نظر شما در استفاده از آسانسور باید به آن توجه کرد را در صفحه خود در مجله جوانان بنویسید.
با تشکر- از لوس آنجلس
با تشکر از شما: قوانینی برای استفاده از آسانسور به صورت قانون وجود ندارد ولی ما میتوانیم اتیکت ها را رعایت کنیم به چند مورد توجه کنید در استفاده از آسانسورهای عمومی.
1- قبل از سوار شدن از در آسانسور فاصله بگیرید.
2- اجازه بدهید مردم از آسانسور بیرون بیایند قبل از اینکه وارد شوید.
3- زن و مرد مهم نیست هر کس نزدیک تر است خارج و داخل می شود.
4- برای سوار شدن و پیاده شدن تعارف نکنید.
5- در داخل آسانسور هر کس نزدیکتر به دکمه طبقه ها میباشد برای انتخاب طبقه ها به بقیه کمک می کند.
6- از استفاده از تلفن پرهیز کنید.
7- از سوت زدن و یا زمزمه آواز جلوگیری کنید.
8- سکوت را رعایت کنید.
9- در داخل آسانسور فاصله با بقیه را رعایت کنید.
10- راه را برای بیرون رفتن بقیه باز کنید.
موفق باشید

1573-68

1573-69