1583-780

آقای مجید: چه رشته های تحصیلی برای یک درآمد خوب مناسب نیستند، لطفا اگر آماری در این مورد وجود دارد در صفحه خود در مجله جوانان چاپ کنید.
با تشکر: یک پدر ومادر
پدر ومادر عزیز: متوجه شدم که شما نگران رشته تحصیلی فرزندتان هستید، درهرحال فرزند شما باید رشته ای بخواند که به آن علاقه داشته و تنها برای درآمد به آن رو نیاورد.
به یک آمار جدید از CNBC-Make It توجه کنید:
10 رشته دانشگاهی که درآمد کاری آنها بالا نیست

1- Paralegal Studies
2- Exercise Science
3- Art
4- Music
5- Religious Studies
6- Photography
7- Radio And TV
8- Graphic Design
9- Anthropology
10- Art History

لطفا تحقیقات بیشتری انجام دهید و فقط با آمار سایت های مختلف تصمیم نهایی را نگیرید.
موفق باشید

1583-81

***

آقای مجید: من یک مادر جدید هستم که بتازگی فرزند خود را به دنیا آورده ام و به نظر شما چه کمپانی هائی شرایط بهتری برای استخدام مادران دارند.
با تشکر -فریبا از لوس آنجلس
خانم فریبا: تبریک برای تولد فرزند نازنینتان، همیشه مادرها سنگین ترین وظایف یک خانواده را به دوش کشیده اند اداره خانه و خانواده – بزرگ کردن فرزندان و ایجاد درآمد.
از سایت اقتصادی CNBC
10 کمپانی خوب برای مادران مشغول به کار

1- Bank Of America
2- Deloitte
3- Ernest & Young LLP
4-IBM
5-Johnson& Johnson
6 –Mckinsey & CO
7- – Prudential Financial
8- PWC
9-Unilever
10-Zoetis

موفق باشید

1583-82

***

آقای مجید : فرزند ما کلاس 12 دبیرستان میباشد و تصمیم دارد برای دانشگاه UCLA اقدام کند لطفا در مورد تاریخ اقدام و مراحل بعد از آن بما کمک کنید.
با تشکر- از لوس آنجلس
خانم و آقای محترم: در کنار شرایط وارد شدن به دانشگاه UCLA به تاریخ اقدام و بعد از آن توجه کنید.
August 1st: Application opens for applicants for Fall 2018
زمان اقدام کردن: November 1- 30
شروع جواب دانشگاه: March 1
آخرین روز برای اقدام به Cal Grant و Fafsa: March 2
آخرین روز جواب برای قبولی دانشگاه:
March 31
تصمیم و جواب به قبول دانشگاه: May 1st
فرستادن زیر نمرات: July 1st
جواب امتحانات AP و IB:
July 15
لطفا برای مطمئن بودن و اطلاعات بیشتر به سایت UCLA.edu مراجعه کنید.
موفق باشید

1583-83

***

آقای مجید: لطفا لیست بهترین دانشگاهها برای رشته مهندسی را در صفحه خود اعلام کنید، البته برای لیسانس.
با تشکر- از کالیفرنیا
با تشکر از شما: به لیست بهترین دانشگاهها برای رشته مهندسی از طرف نشریه معروف
Us News & World Report توجه کنید.

1- Harvey Mud College /Calif
2- Rose – Holman Institute Of Technology
3- Franklin W. Olin/ MA
4- United States Militarily Academy
5-“ “ Air Force “
6 – “ “ Naval Academy “
7- Becknell University / PA
8- Col poly San Luis Obispo/Calif
9- Cooper Union/NY
10-Milwaukee School Of Engineering

لطفا با مسئول دانشگاه دبیرستان و یا کالج خود مشورت کنید.
موفق باشید

1583-88

1583-87