1597-52

آقای مجید: سال گذشته شما لیست 10 گانه تصمیم های مردم برای سال جدید را اعلام کردید البته در صفحه خود در جوانان لطف کنید لیست سال 2018 را هم اعلام کنید.
با تشکر- از کالیفرنیا
با تشکر از شما: منظور شما New Year Resolutions میباشد که البته صد در صد نمی باشد و خیلی از مردم آنها را انتخاب می کنند ولی در نهایت عده کمی آنها را برای تمام سال انجام میدهند.
Top Ten Resolutions
10 تصمیم جدید در سال 2018
1- غذای سالم و بهتر خوردن
2- ورزش
3- کمتر خرج کردن
4- خواب بیشتر
5- کتاب خواندن
6- یک چیز جدید یاد گرفتن
7- شغل جدید
8- دوستان جدید پیدا کردن
9 – سرگرمی جدید
10- به سرو وضع خود بیشتر رسیدن
موفق باشید

1597-53

***

آقای مجید: لطف کنید وجواب من را بدهید: پسر ما سال آینده از دانشگاه فارغ التحصیل میشود و بسیار نا امید برای پیدا کردن کار وعقیده دارد که باید از لوس آنجلس به شهر دیگری برود برای کار، به نظر شما آیا این دلیل خوبی برای پیدا کردن کار میباشد.
با تشکر- یک مادر از کالیفرنیا
مادر عزیز و نگران: شاید پسر شما عقیده درستی دارد، البته بعد از فارغ التحصیل شدن اول سعی خود را در ایالت بکند و اگر موفق نشد و پیشنهادی از ایالتهای دیگر بدست او رسید آنها را باید مطالعه کند.
در مقاله ای از وب سایت Careers به این آمار برخوردم
«10 شهر در امریکا برای کار بهتر و استخدام»

10- Boston
9- Madison Wi
8- Irvine Calif
7- Portland Me
6- Palano Tex
5- Gilbert AZ
4- Peoria AZ
3- Sanfransisco Calif
2- Scottsdale AZ
1- Chandler Az

البته در نظر داشته باشید که هیچ گارانتی در این آمارها وجود ندارد.
موفق باشید

1597-54

***

آقای مجید: شما در رادیو در مورد شغل های در حال رشد و شغل هائی که آینده خوبی ندارند در لیست جدید سال 2018 صحبت کردید اگر امکان دارد یک بار دیگر آنها را اعلام کنید و یا در مجله جوانان
با تشکر: Fam از LA
خانم Fam: درست حدس زدید هفته پیش به این لیست و آمار برخوردم البته هرساله آمارهای مختلفی بیرون می آید لطفا توجه کنید و قبل از هر تصمیمی تحقیقات خود را انجام دهید:

Worst Jobs 2018 – 2019
1- Publishing
2- Journalism
3- Farming
4- Oil & Gas
Good Jobs 2018- 2019
1- Finance
2- Sales & Customer Service
3- Health Care (RN)
4- Skilled Labor

موفق باشید و فقط به این آمار به تنهایی توجه نکنید و تحقیقات خود را خوب انجام دهید و با سازمانهای کاریابی هم مشورت کنید.
موفق باشید

1597-55

***

آقای مجید: لطف کنید و جواب من وهمسرم را بدهید: اگر امکان دارد رشته های خوب دانشگاهی را که ارزش خوبی برای آینده کاری و شغلی را دارد در مجله جوانان بنویسید، این برای پسر ما که کلاس 11 دبیرستان میباشد و سال آینده باید برای دانشگاهها اقدام کند.
با تشکر: یک پدر و مادر
پدر و مادر عزیز: لطفا توجه کنید به مقاله ای بنام: College Values Online
رشته های پرارزش دانشگاهی
برای سال 2018- 2017

1- Computer Science
2- Management Information’s Systems
3- Computer Software Eng
4- Finance
5- Economics
6- Biomedical Eng
7- Business
8- Mathematics
9- Chemical Eng
10- Aerospace Eng

موفق باشید

1597-56