آقای‭ ‬مجید‭:‬من‭ ‬وهمسرم‭ ‬مایل‭ ‬هستیم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پیدایش‭ ‬و‭ ‬شماره‭ ‬های‭ ‬Zip‭ ‬code‭ ‬پستی‭ ‬در‭ ‬امریکا‭ ‬بدانیم‭ ‬و‭ ‬شماره‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬چه‭ ‬معنی‭ ‬میدهد

با‭ ‬تشکر‭: ‬رضا‭ ‬و‭ ‬فریدون‭ ‬ازکالیفرنیا‭ ‬

خانم‭ ‬فریده‭ ‬وآقای‭ ‬رضا‭:‬‭ ‬Zip‭ ‬code‭ ‬در‭ ‬امریکا‭ ‬امسال‭ ‬50‭ ‬ساله‭ ‬شد‭ ‬سال‭ ‬1962‭ ‬شروع‭ ‬Zip‭ ‬code‭ ‬درامریکا‭ ‬میباشد‭ ‬و‭ ‬جمله‭ ‬Zip‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬Zoning‭ ‬Improvement‭ ‬Plan‭ ‬میباشد‭.‬

درحال‭ ‬حاضر‭ ‬حدود‭ ‬42‭ ‬هزار‭ ‬Zip‭ ‬code‭ ‬در‭ ‬امریکاوجود‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬های‭ ‬5‭ ‬رقمی‭ ‬Zip‭ ‬code‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬صفر‭ ‬شروع‭ ‬میشود‭ ‬تا‭ ‬9‭ ‬شماره‭ ‬صفر‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬9‭ ‬درغرب‭ ‬امریکا‭ ‬میباشد‭.‬

دو‭ ‬شماره‭ ‬بعد‭ ‬یعنی‭ ‬شماره‭ ‬2‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬نماینده‭ ‬منطقه‭ ‬زندگی‭  ‬شما‭ ‬میباشد‭ ‬و‭ ‬2‭ ‬شماره‭ ‬آخر‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬پست‭ ‬محل‭ ‬زندگی‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‭ ‬آید‭.‬

موفق‭ ‬باشید

‭***‬

آقای‭ ‬مجید‭: ‬لطفا‭ ‬درمورد‭ ‬شهریه‭ ‬دانشگاههای‭ ‬امریکا‭ ‬توضیحی‭ ‬بدهید‭ ‬و‭   ‬آیا‭ ‬لیست‭ ‬دانشگاههای‭ ‬گران‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬امریکا‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

با‭ ‬تشکر‭ ‬دلارام‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬

خانم‭ ‬دلارام‭: ‬با‭ ‬تشکر‭ ‬از‭ ‬سئوال‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬شهریه‭ ‬دانشگاههای‭ ‬امریکا‭ ‬دانشگاههای‭ ‬امریکایی‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬تقسیم‭ ‬میشوند‭ ‬که‭ ‬دانشگاههای‭ ‬دولتی‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬دانشگاههای‭ ‬ایالتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬ایالت‭ ‬باایالت‭ ‬دیگروهر‭ ‬دانشگاه‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭  ‬دانشگاه‭ ‬خصوصی‭ ‬دیگر‭ ‬تفاوت‭ ‬دارد‭. ‬اخیرا‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬سازمان‭ ‬Chronicle‭ ‬of‭ ‬Higher‭ ‬Education‭ ‬لیست‭ ‬10‭ ‬دانشگاه‭  ‬گران‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬امریکا‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬شهریه‭ ‬‭ ‬خوابگاه‭ ‬‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬مخارج‭ ‬متفرقه‭ ‬میباشد‭.‬

10 Most Expensive Colleges

1-Sarah Lawrence College 

New York $61.230 

2-NYU /New York University

$59.337

3-Harvey Mud College

Calif  $58.913

4-Columbia  College

New York $58.742 

5- Wesleyan University

Conn. $58.502

6- Claremont McKenna College /Calif $58.065

7- Dartmouth College /N.H $57.996

8- Johns Hopkins /N.Y $57.820

9- University Of Chicago 

$57.711

10- Bard College

New York $57.580

موفق‭ ‬باشید

‭***‬

آقای‭ ‬مجید‭: ‬ما‭ ‬به‭ ‬چندعروسی‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬ایم‭ ‬و‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬توضیح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬تازه‭ ‬به‭ ‬امریکا‭ ‬مهاجرت‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭ ‬البته‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬همسرم‭ ‬و‭ ‬2‭ ‬فرزند‭.‬

مقررات‭ ‬واتیکت‭ ‬عروسی‭ ‬در‭ ‬امریکا‭ ‬چگونه‭ ‬میباشد‭ ‬کمی‭ ‬توضیح‭ ‬بدهید‭.‬

با‭ ‬تشکر‭ ‬ازکالیفرنیا‭ ‬

خانم‭ ‬وآقای‭  ‬محترم‭:‬‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬صحبت‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭ ‬ولی‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬تکرار‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬با‭ ‬رسیدن‭ ‬فصل‭ ‬عروسی‭ ‬در‭ ‬امریکا‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬درباره‭ ‬میهمانان‭ ‬عروسی‭ ‬توضیح‭ ‬می‭ ‬دهم‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬یاد‭ ‬گرفته‭ ‬ام‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬دوست‭ ‬دارید‭ ‬اجرا‭ ‬کنید‭.‬

1-‭ ‬بدون‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬عروسی‭ ‬نروید‭.‬

2-‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬به‭ ‬میهمانی‭ ‬بروند

3-‭ ‬میهمان‭ ‬با‭ ‬خودتان‭ ‬به‭ ‬عروسی‭ ‬نبرید

4-‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬کس‭ ‬دیگری‭ ‬نبرید

5-‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬هدیه‭ ‬توجه‭ ‬کنید

6-به‭ ‬موقع‭ ‬به‭ ‬قبول‭ ‬دعوت‭ ‬جواب‭ ‬بدهید‭ ‬RSVP

7-‭ ‬اگر‭ ‬پول‭ ‬نقد‭ ‬برای‭ ‬هدیه‭ ‬میدهید‭ ‬با‭ ‬چک‭ ‬بانکی‭ ‬اینکار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬بدهید‭.‬

8-‭ ‬ساعت‭ ‬میهمانی‭ ‬عروسی‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬کنید‭.‬

9-‭ ‬مقررات‭ ‬لباس‭ ‬را‭ ‬رعایت‭ ‬کنید‭.‬

10-‭ ‬از‭ ‬بردن‭ ‬هدیه‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬عروسی‭ ‬خودداری‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬آنها‭ ‬ببرید‭.‬

موفق‭ ‬باشید‭ ‬

‭***‬

آقای‭ ‬مجید‭: ‬فرزند‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬مدرسه‭ ‬خواهد‭ ‬رفت‭ ‬وکلاس‭ ‬اول‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هیچ‭ ‬تجربه‭ ‬ای‭ ‬دراین‭ ‬مورد‭ ‬نداریم‭ ‬لطفا‭ ‬کمی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬راهنمایی‭ ‬کنید‭.‬

فریده‭ ‬و‭ ‬محسن‭ ‬ازکالیفرنیا‭ ‬

خانم‭ ‬فریده‭ ‬و‭ ‬آقای‭ ‬محسن‭:‬‭ ‬تبریک‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬فرزندتان‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کلاس‭ ‬اول‭ ‬میرود‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬درازی‭ ‬خواهید‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬دانشگاه‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬زیاد‭ ‬نگران‭ ‬باشید‭ ‬لطفا‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬اگر‭ ‬فرزندتان‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مدرسه‭ ‬وارد‭ ‬میشود‭ ‬توجه‭ ‬کنید‭ ‬مخصوصا‭ ‬به‭ ‬کلاس‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬کلاس‭ ‬1‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬یا‭ ‬6‭ ‬دبستان‭ ‬

1-‭ ‬بامعلم‭ ‬فرزندتان‭ ‬ازچند‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬آشنا‭ ‬شوید

2-‭ ‬قبل‭ ‬ازشروع‭ ‬مدرسه‭ ‬فرزند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دیدن‭ ‬محل‭ ‬مدرسه‭ ‬به‭ ‬آنجا‭ ‬ببرید

3-‭ ‬درحساب‭ ‬مدرسه‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬مادرها‭ ‬شرکت‭ ‬کنید‭.‬

4-‭ ‬به‭ ‬معلم‭ ‬مدرسه‭ ‬فرزندتان‭ ‬دستور‭ ‬و‭ ‬دیکته‭ ‬نکنید

5-‭ ‬به‭ ‬حرفهای‭ ‬معلم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فرزندتان‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬او‭ ‬گوش‭ ‬کنید

6-‭ ‬فراموش‭ ‬نکنید‭ ‬رفتار‭ ‬فرزندتان‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬و‭ ‬منزل‭ ‬متفاوت‭ ‬میباشد

7-‭ ‬هرچند‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬معلم‭ ‬فرزندتان‭ ‬ملاقا‭ ‬ت‭ ‬کنید

8-‭ ‬بدون‭ ‬وقت‭ ‬ملاقات‭ ‬بدیدن‭ ‬معلم‭ ‬نروید‭ ‬

9-‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬E‭-‬mail‭ ‬با‭ ‬معلم‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تلفن

10-‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬مدرسه‭ ‬خواب‭ ‬فرزندتان‭ ‬را‭ ‬تنظیم‭ ‬کنید

موفق‭ ‬باشید

اين‭ ‬اطلاعات‭ ‬مفيد،

‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬از‭ ‬نظرتان‭ ‬مي‌گذرد،

‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬ميتوانيد‭ ‬سئوالات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬

به‭ ‬دفتر‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬ايميل‭ ‬

[email protected]

ارسال‭ ‬فرمائيد‭ ‬و‭ ‬جواب‭ ‬بگيريد‭.‬