1628-9

نگاهی به تنش ها و چالشهای زندگی همجنسگرایان

و دگرباشان جنسی در جامعه ایرانی – امریکایی

قسمت دوم
از: مستانه مقدم،
LCSW (مددکار اجتماعی بالینی)

حروف LGBTQ یعنی چه؟
بسیاری از ایرانیان و فارسی زبانان با اصطلاح و یا عبارت LGBTQ آشنایی چندانی ندارند و نمیدانند که هر یک از این حروف معرف چه کلمه ای است و یا با معنای دقیق و صحیح این کلمات آشنایی کامل ندارند. این اصطلاح مخفف کلمات:
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer
هستند، که طی دو یا سه سال گذشته در زبان فارسی از عبارت دگرباشان جنسی هنگام ترجمه آن استفاده می شود. توضیح کوتاهی درمورد هر یک از این کلمات عبارتند از:
«L» اولین حرف کلمه «Lesbian (زن همجنسگرا) است، یعنی زن و یا فرد مؤنثی که نسبت به زنان دیگر احساسات عاطفی، عاشقانه، رمانتیک، و گرایش جنسی دارد.
«G» اولین حرف کلمه Gay (فرد و یا مرد همجنسگرا) است. این صفتی است که برای شناسایی افرادی که نسبت به فردی که هم جنس خود آنها است احساسات عاطفی، عاشقانه، رمانتیک و گرایش جنسی دارند، از آن استفاده میشود. در بسیاری از موارد برای جمع بندی افراد همجنسگرا نیز از این واژه استفاده میشود. اما در چند دهه اخیر زنهای همجنسگرا ترجیح میدهند که از واژه Lesbian استفاده کنند و کلمه Gay بیشتر در مورد مردهای همجنسگرا استفاده می شود.
«B» اولین حرف کلمه «Bisexual» (دوجنس گرا) است، یعنی فردی که هم نسبت به زنان و هم مردان می تواند احساسات عاطفی، عاشقانه، رمانتیک و گرایش جنسی داشته باشد. البته باید در نظر داشت که این ابدا به معنی آن نیست که این فرد نسبت به احساسات و گرایش خود گیج و یا سردرگم است. تحقیقات وسیع علمی ثابت کرده است که دو جنس گرائی درست مانند دگرجنس گرایی، یک نوع گرایش نورمال جنسی است که می تواند در مرد و یا زن وجود داشته باشد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد اصول دوجنسگرایی می توانید به تارنمای Bisexual.org مراجعه کنید.
«T» اولین حرف واژه «Transgender» (فراجنسیتی) است. این عبارت برای شناسایی افرادی به کار برده می شود که هویت جنسی آنها با هویت جنسی ای که در زمان تولد به آنها داده شده فرق می کند. افرادی که خود را Transgender و یا فراجنسیتی می دانند، باید این آزادی را داشته باشند که اگر بخواهند مراحل تغییر جنسیت جسمی را با استفاده از هورمون درمانی و عمل جراحی طی کنند تا هویت جنسی و جسمی شان یکی شود.اما باید توجه داشت که تمام افراد فراجنسیتی لزوما مایل به تغییر کلی جنسیت جسم خود نیستند.

1628-10

«Q» اولین حرف واژه «Queer» (غیرعادی) است. امروزه این کلمه بیشتر توسط جوانان و نوجوانان برای شناسایی خود وجامعه ای که به آن تعلق دارند استفاده میشود. درگذشته نه چندان دور افراد جامعه دگرباشان جنسی عقیده داشتند که این یک کلمه تحقیرآمیز است وهنوز بسیاری از افراد این جامعه از استفاده از این واژه خودداری می کنند. کلمه «Queer» در زبان انگلیسی می تواند معانی مختلف داشته باشد و به همین دلیل است که بطور معمول افراد برای شناسایی یکدیگر از آن استفاده نمی کنند و تنها کسانی که خودشان تفاهم بیشتری با یک هویت غیرعادی و یا Queer دارند برای شناسایی خود از این واژه ها استفاده می کنند. برخی دیگر از اعضاء جامعه LGBTQ حرف «Q» را شروع واژه «Questioning» (پرسشگرانه) می دانند و از آن برای شناسایی افرادی که هنوز به صورت قطعی به هویت جنسی و گرایش جسمی خود پی نبرده اند از آن استفاده می کنند. در اینجا باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که هویت جنسی وگرایش جنسی یک فرد، دو واقعیت کاملا متفاوت هستند. جنسیت یک فرد هنگام تولد او مشخص می شود و همراه با یک سری احساسات روانی، روحی، اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، و قوانین جامعه تعیین شده و شکل می گیرد وانسان را مذکر و یا مونث معرفی می کند. اما یک شخص فراجنسیتی یا Transgender از همان دوران کودکی احساس می کند و میداند که هویت جسمی او با هویت جنسی اش یکی نیست و متفاوت است. باید توجه داشت که این دو واقعیت هیچگونه ربطی به نوع گرایش جنسی شخص، که مجموعه ای از احساسات عاطفی، عاشقانه، رمانتیک و جاذبه جنسی نسبت به دیگری است ندارد. گرایش جنسی توسط احساسات عاطفی و جاذبه جنسی معین می شود و بنابراین یک شخص نباید لزوما نزدیکی جنسی را تجربه کرده باشد تا بتواند گرایش جنسی خود را تشخیص دهد.
متاسفانه ترجمه و تشریح بسیاری از عبارات و اصطلاحاتی که مربوط به این موضوع می شود به زبان فارسی بسیار مشکل است و باید توجه داشت که معمولا با رشد فکری و اجتماعی یک جامعه کلمات و عباراتی که برای شرح موضوع بخصوصی مورد احتیاج است تدریجا شکل گرفته و به کار گرفته میشوند. به دلیل اینکه همجنسگرایی و دیگر مسائل مربوط به احساسات جنسی درجامعه ایرانی یک نقطه پوشیده است و نوعی استیگما به حساب می آید، تعداد واژه هائی که در رابطه با آن استفاده می شود بسیار محدود و نارسا است. جای بسی تاسف است که درجامعه ایرانی و فرهنگ زبانی ما مدتها کلماتی که معانی تحقیرآمیز داشته اند و گویای حرکات زشت و انحرافات جنسی هستند، تنها واژه هایی بوده اند که برای شناسایی افراد همجنسگرا و یا دگرباش جنسی از آنها استفاده می شود. تا چند سال اخیر کلماتی مانند همجنس باز و یا بچه باز، که گویای انحرافات جنسی و پدوفیلیا (که درجوامع متمدن یک جرم جنایی محسوب می شود) به غلط و به صورت تحقیرآور و اهانت آمیز به دگرباشان جنسی ربط داده می شدند. یک فرد همجنسگرا و یا دگرباش جنسی، منحرف جنسی و یا پدوفیل نیست. متاسفانه افراد مبتلا به این نوع انحرافات جنسی را می توان درهرجامعه ، طبقه اجتماعی و محیطی پیدا کرد. ما باید متوجه باشیم که استفاده از این نوع کلمات در مورد افراد سالم، پاک و مورد احترام جامعه کار درستی نیست. شاید به همین دلیل است که بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه درخارج از کشور از واژه های انگلیسی Gay، Lesbian، Bisexual و یا Transgender برای شناسایی خود استفاده می کنند. تنها در چند سال اخیر است که واژه های دگرباشان جنسی، همجنسگرا، دو جنسی گرا، و فراجنسیتی به فرهنگ واژگان فارسی اضافه شده، وما با استفاده درست از این کلمات می توانیم به پیشرفت و اتحاد فرهنگ جامعه خود کمک کنیم و یک نیروی مثبت را درجامعه افزایش دهیم. به گفته یک مرد همجنسگرای ایرانی: «من چطورمی توانم با پدر ومادرم که هنوز به زبان انگلیسی تسلط ندارند در مورد احساساتم صحبت کنم، چون هر کلمه فارسی را که میدانم و آنها با آن آشنایی دارند تحقیرکننده و اهانت آمیز است…؟»

1628-11

چقدر تاسف آور است که در ایران نحوه زندگی یک مرد یا زن همجنسگرا، مردی که به مردان دیگر همجسنگرا گرایش جنسی دارد و زنی که به زنان دیگر همجنسگرا گرایش دارد، جرم محسوب میشود. اما یک فرد فراجنسیتی بودن، یعنی مرد یا زنی که هویت جنسی اش با آنچه هنگام تولد برای او معین شده متفاوت است و در بزرگسالی تغییر جنسیت می دهد، غیرقانونی نیست. به همین خاطر اگر یک فرد همجنسگرا به هر دلیلی دستگیر شود، زندانی شده، تحت شکنجه قرار می گیرد و حتی اعدام می شود، مگر اینکه قبول کند که تغییر جنسیت بدهد، باید متوجه باشیم که افراد همجنسگرا با هویت جنسی خود، چه زن، چه مرد راحت هستند و نمی خواهند آن را تغییر دهند و تنها گرایش جنسی آنها به افراد هم جنس خود است. برای آنها عمل تغییر جنسیت به معنی نوعی نقص عضو و معیوب شدن بدنشان است و نتایج بسیار ناگوار روانی، جسمی، روحی و احساسی دارد، و متاسفانه اکثریت آنها هرگز نمی توانند سلامت خود را بازیابند.
طی پنجاه سال گذشته جوامع دگرباشان جنسی در سراسر دنیا و بخصوص امریکا برای بدست آوردن تساوی حقوق بسیار تلاش کرده اند. این افراد که همواره مورد تعصب، تبعیض، خشونت و آزار قرارمی گیرند تا چند سال گذشته نمی توانستند از حقوق خود بطور قانونی و مدنی دفاع کنند. صحبت کردن، نوشتن و توضیح دادن درباره نحوه و اصول زندگی این جامعه باعث می شود که بسیاری از باورهای غلطی که به اعضاء این جامعه نسبت داده شده از میان برداشته شوند و حقایق جایگزین دروغها و سوءتفاهم ها شوند. آگاهی رساندن به مردم درباره حقایق زندگی این جامعه از طریق مطبوعات، رسانه های گروهی، سمینارها و اعلامیه های عمومی باعث می شود که احساس شرم و پنهان کاری و بی احترامی که تا کنون نسبت به افراد این جامعه نشان داده شده کاهش یابد و نهایتا از میان برداشته شود.
ما امیدواریم که جامعه ایرانی درباره مطالبی که نوشته شده بیشتر بیاندیشند تا بتوانیم با یاری یکدیگر یک سری مکالمات مهم و مهرآمیز را در مورد این موضوع شروع کرده و به کمک هم تعصبات و باورهای کهنه را دگرگون کنیم و با حمایت آزادمنشانه از تمام افراد برای دست یافتن به یک زندگی برتر، در رشد و تکامل جامعه خود بکوشیم.

*****

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در رابطه با بهداشت و سلامت روان، با حفظ محرمیت کامل، و آشنایی با خدمات موجود و مشاوره و گرفتن کمک فوری می توانید با تلفن 24 ساعته اداره بهداشت روان کانتی لوس آنجلس تماس بگیرید:

Los Angeles County Department Of Mental Health 24/7 Access Hotline
at: (800) 854-7771

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ها و گردهم آئی های مختلف گروه:

We Do Care: Iranian – American Parents of LGBTQ

وابسته به مرکز مشاورین
Cross Cultural Expressions

و یا برنامه ها و گردهم آئی های گروه:
CCE-Raha Iranian – Amerian
LGBTQ Peer And Therapeutic Support Groups

می توانید با دفتر مرکزمشاورین
CCE با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

Cross Cultural
Expressions Community Counseling Center
(818) 860-1223

1627-19