1638-12

1638-13

مستانه مقدم،
LCSW (مددکار اجتماعی بالینی)

*****

به عنوان یک کارشناس در رابطه با مسائل مربوط به سلامت روان و یکی از حامیان، فعالان و مدافعین حقوق اعضاء جامعه دگرباشان جنسی، در سالهای اخیر همواره با این پرسش روبرو بودم که چرا باید در همه جا و در تمام مطبوعات و رسانه های گروهی درباره همجنسگرایان و دگرباشان جنسی بشنویم؟ و چه نیازی دارد که همه در مورد گرایش جنسی افراد مطلع باشند؟
متاسفانه بسیاری از افراد جامعه ما هنوز نگران هستند که این صحبتهای عمومی باعث خواهد شد تا اشخاصی که احساسات و گرایشات همجنس گرایی ندارند به این گرایش رو آورند. بهترین پاسخ به این نگرانی ها نگاه و توجه به واقعیتها است. تا به امروز انواع پژوهشها و تحقیقات مختلف نشان داده است که قبول کردن اصول زندگی دگرباشان جنسی و بطور عمومی پذیرفتن و صحبت درباره آن هیچگونه تاثیری در افزایش این گرایشات جنسی میان مردم جامعه ندارد و نخواهد داشت. به گفته دکتر «ری بلانچارد» یکی از روانپزشکان پژوهشگر و پروفسور دانشگاه تورنتو: «پذیرش اجتماعی همجنسگرایی باعث افزایش آن در جامعه نمی شود».
بنابراین اگر یک جامعه در مورد چالشها و اصول زندگی دگرباشان جنسی آزادانه وبدون شرم شروع به صحبت کند، نتیجه آن تنها پذیرش راحت تر آن خواهد بود و هیچگونه تاثیری در افزایش آن نخواهد داشت.
ممکن است که اخیرا بسیاری از ما احساس کنیم که تعداد این افراد در جامعه رو به افزایش است، اما این بیش از هرچیز دیگر دلیلش این است که تا به امروز دگرباشان جنسی برای نشان دادن هویت و گرایش واقعی خود به جامعه احساس امنیت و پذیرش نداشتند، اما امروز به تدریج احساس می کنند که می توانند واقعیت وجود خود را بدون پنهان کاری و احساس شرم با دوستان و آشنایان در میان بگذارند. فکر اینکه گرایش جنسی مانند یک ویروس واگیردار است کاملا اشتباه است.
از طریق صحبت وعادی کردن اصول زندگی دگرباشان جنسی جامعه به آنها کمک می کند که به سلامت روانی که حق هر فرد است دست یابند.
متاسفانه بسیاری از نوجوانان ایرانی همواره احساس می کنند که آنها تنها کسانی هستند که این گرایشات جنسی را دارند و این احساس تنهایی و شرم باعث می شود که احساسات خود را پنهان کنند و نتیجه این پنهانکاری و سرکوب احساسات می تواند باعث ایجاد افسردگی، اضطراب، انواع مسائل روانی، پناه به اعتیاد ونهایتا دست زدن به خودکشی شود.
به گفته بسیاری از دگرباشان جنسی، یکی از مشکل ترین دوران زندگی آنها در نوجوانی نداشتن و آگاه نبودن از وجود الگوهای سالم و موفق دگرباش جنسی درجامعه اطرافشان بوده است. با آزادانه دیدن و شنیدن اینکه افراد جامعه دگرباشان جنسی می توانند مانند هر فرد دیگر از یک زندگی موفق و رضایت بخش بهره مند باشند، مانند هر نوجوان دیگر به آنها امید وحس امنیت و اعتماد به نفس می دهد که تمام این احساسات برای رسیدن به یک زندگی رضایت بخش بسیار مهم است.

1638-17

طی پنجاه سال گذشته جوامع دگرباشان جنسی در سراسر دنیا و بخصوص امریکا برای دست یافتن به تساوی حقوق بسیار تلاش کرده اند. این افراد که همواره مورد تعصب، تبعیض، خشونت وآزار قرار می گیرند تا چند سال گذشته نمی توانستند از حقوق خود بطور قانونی و مدنی دفاع کنند. آگاهی رساندن به مردم درباره حقایق و نحوه و اصول زندگی که به این جامعه نسبت داده شده از میان برداشته شود و حقایق جایگزین دروغها و سوءتفاهمها شود.
ما امیدواریم که بتوانیم در جامعه ایرانی در مورد مطالب ارائه شده فکر کنیم و با یاری یکدیگر تعصبات و باورهای کهنه را دگرگون کنیم و با حمایت آزادمنشانه از تمام افراد برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در رشد و تکامل جامعه خود بکوشیم.

***

معرفی تعدادی از افراد موفق و فعالان جامعه همجنسگرایان و یا دگرباشان جنسی ایرانی در امریکا، که ثابت کرده اند با قبول کردن واقعیت وجود خود می توان به یک زندگی بهتر، سالمتر وموفق تر دست یافت:
عکسها و گفته ها
شروین خرمیان، حسابدار قسم خورده و موسس و مدیر سازمان غیر انتفاعی «رها» Raha International
«25 سال پیش وقتی که برای اولین بار به یک گردهم آئی همجنس گرایان و دگرباشان جنسی برای پیشبرد تساوی حقوق برای این جامعه رفتم، من تنها ایرانی بودم، امروز افتخار می کنم که به یک جامعه فعال دگرباشان جنسی ایرانی تعلق دارم که با همراهی یکدیگر میتوانیم دنیای بهتری برای همه بسازیم.»
مونا خادم، متخصص امور املاک، یکی از موسسین مجله اینترنتی «هم جنس من»
«از اینکه متفاوت هستم، خوشحال، این بهترین خاصیت وجودی من است.»
ژوزف هارونیان، موسس و مدیر Saunabar
«با واقعیت وجود خودت زندگی کن و بهترین را که میتوانی ارائه بده و نگران این نباش که دیگران در موردت چه می گویند ویا چگونه فکر می کنند.»
شبنم پایدار، مهندس ارشد نرم افزار، یکی از موسسین مجله اینترنتی «هم جنس من» یکی از موسسین و مدیران گروه طراحی و مرکز تندرستی Elash
«شهامت یعنی خودت باش در دنیایی که هر روز از تو میخواهند نقش دیگری را بازی کنی.»
دکتر آماندا مداحی، پزشک و مدافع بهداشت کودکان و مدیر مالیات سازمان JQ International
« آن کسی باش که در نوجوانی ات به او نیاز داشتی.»
عبدی ناظمیان، نویسنده، سناریست و کاندید جایزه اسکار به عنوان تهیه کننده
«ما همجنس گرایان وجود داریم، اینجا هستیم، و ما هم مثل بقیه ایرانیها گوگوش را دوست داریم!»
متیو نوریل، هنرپیشه و کمدین:
«خودت بودن آزادی است وآزادی نیرو است.»
آریا مروزی، مدیر سازمان غیرانتفاعی JQ Enternational و مشاور در کارهای سازمانی
«برای ایجاد تحول واقعی و مثبت در جامعه و سراسر دنیا همه ما باید به نوبه خود قدم برداریم و هرگز نیروی فردی خود را ناچیز نشماریم.»
هدیه لاو، مدیر و سرپرست مرکز دگرباشان جنسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج.
« به خود تکیه کن و هرگز نیروی جادویی درون وجودت را فراموش نکن.»
الهه نجات، مهندس نرم افزار، قهرمان زیبایی اندام و یکی از موسسین و مدیران گروه طراحی و مرکز تندرستی Elash
«هرگز، هرگز برای آن که هستی عذرخواهی نکن.»

1638-15

1638-16