1627-13

مستانه مقدم LLSW(مددکار اجتماعی بالینی)
«در سنین کودکی و نوجوانی نمی توانستم با هیچیک از اعضاء خانواده و فامیل رابطه نزدیک برقرار کنم. هیچکدام از افراد دور و برم احساسات و افکارشان مثل من نبود و نمی توانستم کسی را به عنوان یک الگوی قابل احترام و اعتماد برای خود پیدا کنم. بنابراین مجبور شدم که برای یاری، راهنمایی و احساس پذیرش به افراد خارج از خانواده و جامعه خودم تکیه کنم. متاسفانه مدت زیادی طول کشید تا بتوانم دوست را از دشمن تشخیص دهم ومتوجه شوم به چه کسی می توانم اعتماد کنم و چه کسانی فقط برای سوءاستفاده به من نزدیک شده اند. نیاز شدیدم به تعلق داشتن و پذیرفته شدن باعث شد تا مسیرهای بسیار سخت و تاریکی را درزندگی طی کنم و با افرادی بسیار ناباب و مخرب آشنا شوم. پس از اینکه موفق شدم خودم را بشناسم وآنطور که هستم قبول کنم، متوجه شدم که برای در میان گذاشتن روند زندگی ام حتی با والدینم و دیگر افراد نزدیک خانواده نمی توانم هیچ کلمه ای را در زبان فارسی پیدا کنم که معنی تحقیرآمیز نداشته باشد و شخصیت، احترام و اعتبار انسان را از بین نبرد. امروز من یکی از فعالان اجتماعی جامعه همجنسگرایان ویا دگرباشان جنسی هستم به دلیل اینکه نمی خواهم کودکان و نوجوانان جامعه ام با همان مشکلات وتجربیات تلخ احساسی، روانی و حبسی روبرو شوند که من مجبور به مقابله با آن بودم، و تنها به دلیل اینکه یک انسان همجنسگرا متولد شده اند مورد تبعیض، تعصب و تمسخر قرار بگیرند.»
اینها کلماتی هستند که همواره توسط تعداد بیشماری از همجنسگرایان و یا دگرباشان جنسی در جامعه ایرانی – امریکایی بازگو می شود. برای نیاز به دگرگون ساختن افکار جامعه نسبت به اعضاء جامعه LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Queer)
به اداره بهداشت روان لوس آنجلس کانتی :Los Angeles County Department Of Mental Health با همکاری سازمان غیرانتفاعی «مرکز مشاورین Cross Cultural Expressions » در شهر انسینو، درصدد برآمده اند که با صحبت کردن درمورد حقایق اصول زندگی و هویت دگرباشان جنسی بتوانند شایعات و باورهای نادرستی را که جامعه ایرانی در رابطه با آنها باور کرده است تغییر دهند و دانش کل جامعه را درباره واقعیت ها افزایش دهند، با امید اینکه این آشنایی باعث شود تا بتوانیم درک بهتری از نحوه زندگی افراد این جامعه پیدا کنیم و با همیاری یکدیگر تعصبات و باورهای کهنه را دگرگون کرده و با حمایت آزاد منشانه از تمام افراد برای رسیدن به یک زندگی بهتر، در رشد و تکامل جامعه خود بکوشیم.

1627-14

اسناد تاریخی بسیاری در مورد همزیستی با دگرباشان جنسی در تمام جوامع و طبقات متفاوت در سراسر دنیا موجود است. پژوهشهای دقیق علمی در چند دهه گذشته ثابت کرده که گرایش جنسی – چه در همجنسگرایی و چه در دگرجنسگرایی – توسط عوامل ژنتیکی، هورمونی، و محیط رشد جنین شکل می گیرد. در حقیقت نمی توان به یک ژن بخصوص و یا یک تاثیر بخصوص هنگام تولد اشاره کرد که باعث می شود نوزادی هم جنس گرا و یا دگرجنسگرا متولد شود. دانشمندان و پژوهشگران همواره در گزارشات و نوشته های علمی تاکید می کنند که گرایش جنسی انسان به هیچوجه انتخابی نیست و افراد نمی توانند تصمیم بگیرند که دگرجنس گرا و یا همجنسگرا باشند.
از سالهای 1970 تاکنون براساس تحقیقات و پژوهشهای علمی انجام شده، متخصصین در رشته های پزشکی، سلامت روان، بهداشت و بهزیستی به این نتیجه رسیده اند که همجنس گرایی یک بیماری جسمی، و یا انحراف جنسی نیست. افراد همجنسگرا بیمار روانی و یا روحی نیستند، بلکه اینگونه گرایش جنسی نیز یکی از انواع سالم گرایشات جنسی در انسانها است. در سال 1973، پس از تحقیقات وسیع علمی و پزشکی «انجمن روانپزشکان امریکا» اعلام کرد که همجنسگرائی به هیچ صورتی یک بیماری روانی نیست و احتیاج به معالجه ندارد. در سال 1975 «انجمن روانشناسان امریکا» نیز طبق بیانیه ای و با اشاره به تحقیقات متفاوت همین خبر را اعلام کرد و در نتیجه همجنسگرایی به عنوان یک ناراحتی روانی از کلیه کتابهای درسی و تشخیصی روانی این مرکز برداشته شد. به همین ترتیب انجمن ها و آکادمیهای معتبر دیگر در سراسر جهان متمدن همین اعلامیه را تصویب کردند، از جمله «سازمان بهداشت جهانی» در سال 1990.

1627-20

اعلامیه «انجمن روانشناسان امریکا» در این مورد می گوید:«همجنسگرایی، دو جنس گرائی و فراجنسیتی هیچکدام اختلال روانی نیستند. تحقیقات وسیع هیچگونه رابطه ای بین این گرایشات جنسی و آسیب یا مریض روانی پیدا نکرده اند. رفتارها و گرایشات همجنسگرایی و دگرجنسگرایی هر دو از انواع نورمال تمایلات جنسی در انسانها می باشند».
در جامعه ایرانی و بسیاری دیگر از جوامع سنتی این باور غلط رواج داده شده که افراد همجنسگرا و یا دگرباش جنسی به دلیل اینکه در دوران کودکی مورد تجاوز و آزارهای جنسی قرار گرفته اند به این گرایشات رو آورده اند. در صورتی که «انجمن روانپزشکان امریکا» در گزارشات و نوشته های علمی خود تاکید کرده است که تحقیقات وسیع دراین مورد نشان داده، تعداد افراد بالغی که در کودکی قربانی آزار واذیتهای جنسی و جسمی بوده اند لزوما بین آنهایی که هویت دگرباش جنسی دارند رایج تر از افرادی که دگرجنس گرا و یا هترو سکسوال هستند نمی باشد. طبق تحقیقات انجام شده «سازمان ملی قربانیان جنسی مرکز» اعلام کرده است که تجربیات جنسی قبل از بلوغ هیچگونه تاثیر قابل توجهی روی گرایش جنسی افراد بالغ نمی گذارد، و به هیچ گونه امکان ندارد که شخصی بتواند فرد دیگری را همجنسگرا کند، همانطور که امکان ندارد کسی بتواند باعث دگرجنس گرایی دیگری شود.
متاسفانه در جامعه سنتی ایرانی بسیاری از افراد این باور غلط را دارند که همجنسگرایان و یا دگرباشان جنسی کودک آزار و یا منحرف جنسی هستند. تحقیقات وسیع علمی نشان داده است که بیش از 90 درصد از تجاوزهای جنسی، آزارهای جنسی و جسمی و کودک آزاری توسط مردانی که هویت دگرجنسی و یا هتروسکسوال دارند انجام می گیرد. در جامعه ایرانی مانند بسیاری دیگر از جوامع بسته و سنتی، تنها زمانی راجع به گرایشات جنسی صحبت می شود که در اخبار به آن به عنوان یک حرکت جنایی مانند تجاوز و یا آزارهای جسمی و جنسی نسبت به کودکان اشاره می شود. باید توجه داشته باشیم افرادی که به این نوع حرکات زشت و خشونت آمیز دست می زنند افراد سالم و یا نورمالی نیستند. بلکه ازنوعی بیماری روانی رنج می برند و مبتلا به انحرافات جنسی هستند. هنگامی که والدین و بزرگسالان به فرزندان اجازه نمی دهند تا احساسات خود را در مورد تمایلات و گرایش جنسی خود بیان کنند و کودک از صحبت درمورد احساساتش شرمگین وخجالت زده می شود، و به عنوان نوعی «تابو» با آن برخورد می شود، کودکی که همواره به دنبال تائید، پذیرش و درک بزرگسالان است خیلی راحت تر مورد تهاجم، تجاوز و آزار افراد ناباب و استفاده جو قرار می گیرد. اینگونه افراد متجاوز خیلی راحت کودکانی که احساس شرم و نا امنی دارند را شناسایی می کنند.
جای بسی تاسف است که در جامعه ایرانی و فرهنگ زبانی ما مدتها کلماتی که معانی تحقیرآمیز داشته اند و گویای حرکات زشت و انحرافات جنسی هستند، تنها کلماتی بوده اند که برای شناسایی افراد همجنسگرا و یا دگرباش جنسی از آنها استفاده می شده.

1627-17

تا چند سال اخیر کلماتی مانند همجنس باز، و یا بچه باز، که گویای انحرافات جنسی و پدوفیلیا (که در جوامع متمدن یک جرم جنایی محسوب میشود) به غلط و به صورت تحقیرآمیز به دگرباشان جنسی رابطه داده می شدند. یک فرد همجنسگرا و یا دگرباش جنسی، منحرف جنسی و یا پدوفیل نیست. متاسفانه افراد مبتلا به این نوع انحرافات جنسی را میتوان در هر جامعه، طبقه، و محیطی پیدا کرد. ما باید متوجه باشیم که استفاده از این نوع کلمات در مورد افراد سالم، پاک و مورد احترام جامعه کار درستی نیست. شاید به همین دلیل است که بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور از کلمات انگلیسی Gay، Lesbian، Bisexual و یا Transgender، برای شناسایی خود استفاده می کنند. تنها در چند سال اخیر است که از کلمات دگرباش جنسی، همجنسگرا، دو جنس گرا، و فراجنسیتی استفاده می شود.
طی پنجاه سال گذشته جوامع دگرباشان جنسی در سراسر دنیا و به خصوص امریکا برای به دست آوردن تساوی حقوق بسیار تلاش کرده اند. این افراد که همواره مورد تعصب، تبعیض، خشونت و آزار قرار می گیرند تا چند سال گذشته نمی توانستند از حقوق خود بطور قانونی و مدنی دفاع کنند. صحبت کردن، نوشتن و توضیح دادن درباره نحوه و اصول زندگی این جامعه باعث می شود که بسیاری از باورهای غلطی که به اعضا این جامعه نسبت داده شده از میان برداشته شوند و حقایق جایگزین دروغها و سوءتفاهم ها شوند. آگاهی رساندن به مردم درباره حقایق زندگی این جامعه از طریق مطبوعات، رسانه های گروهی، سمینارها و اعلامیه های عمومی باعث می شود که احساس شرم پنهانکاری و بی احترامی که تاکنون نسبت به افراد این جامعه نشان داده شده، کاهش یابد و نهایتا از میان برداشته شود.
ما امیدواریم که جامعه ایرانی درباره مطالبی که نوشته شده بیشتر می اندیشند تا بتوانیم با یاری یکدیگر یک سری مکالمات مهم و مهرآمیز را در مورد این موضوع شروع کرده وبه کمک هم تعصبات و باورهای کهنه را دگرگون کنیم و با حمایت آزادمنشانه از تمام افراد برای دست یافتن به یک زندگی برتر، در رشد وتکامل جامعه خود بکوشیم.

1627-18

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در رابطه با بهداشت و سلامت روان، با حفظ محرمیت کامل، و آشنایی با خدمات موجود و مشاوره و گرفتن کمک فوری می توانید با تلفن 24 ساعته اداره بهداشت روان کانتی لوس آنجلس تماس بگیرید:

Los Angeles County Department Of Mental Health 24/7 Access Hotline

at: (800) 854-7771
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ها و گردهم آئی های مختلف گروه:
We Do Care: Iranian – American Parents of LGBTQ
وابسته به مرکز مشاورین
Cross Cultural Expressions
و یا برنامه ها و گردهم آئی های گروه:
CCE-Raha Iranian – Amerian
LGBTQ Peer And Therapeutic Support Groups
می توانید با دفتر مرکزمشاورین
CLE با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.
Cross Cultural Expressions Community Counseling Center

(818) 860-1223

1627-19