mix1272.4

نگرش ايراني: نگاهي به ايران از دريچه دوربين عكاسان

mix1272.5

از سوي بنياد فرهنگ و دانشگاه ايالتي كايفرنيا در پومونا از روز يازدهم اكتبر تا سوم دسامبر 2011 در گالري كلا‌گ در دانشگاه پلي تكنيك ايالتي كاليفرنيا، پوموناmix1272.6
(Cal poly Pomona) نمايشگاهي از نگرش بيست عكاس معاصر از ايران همراه با نمايش عكس‌هاي رويا فلا‌حي برگزار شده است كه در برگيرنده 58نمونه از آثار عكاسي 20 نفراز مشهورترين عكاسان ايراني همراه با نخستين نمايشگاه انفرادي هنرمند لس آنجلسي رويا فلا‌حي است.
پروژه نگرش ايراني توسط حميد سوري براي موزه هنرهاي معاصر تهران و گري هالمن از مركز هنر رجيز در دانشگاه مينه سوتا و هنرمندان بين المللي در واشنگتن، دي سي سامان داده شده است كه در روند يك گشت و گذار نمايشي سراسري در آمريكا صورت مي‌پذيرد.از اين گذر است كه با پشتيباني بنياد فرهنگ، اين نـمـايشگاه در دانشگاه پلي تكنيك ايالتي كاليفرنيا در پومونا برگزار مي‌شود.
درديدار همگاني اين نمايشگاه كه با ميزباني و پشتيباني بنياد فرهنگ در روز يكشنبه 23 اكتبر 2011، از ساعت 4 تا 7 پس از نيمروز برگزار شد، بيش از 100 نفر از فرهنگدوستان ايراني و غير ايراني و مقامات دانشگاهي از جمله رييس دانشگاه نيز حضور داشتند.در اين ديدار آقاي علي رازي، رييس هيئت امناي بنياد فرهنگ در رابـطـه با هدف‌هاي بنياد فرهنگ بويژه در گسترش برقراري رابطه بيشتر در شناساندن فرهنگ و تمدن ايران سخن گفت كه مورد استقبال همگان قرار گرفت.mix1272.8
نمايشگاهي ويژه كه دربرگيرنده مسايلي پيرامون هويت و فرهنگ ايرانيان با بن مايه‌هاي برگرفته از روابط انساني، زبان، پيشينه‌هاي تاريخي و خاطرات دوران جنگ، كه از دريچه دوربين عكاسان با نگاهي ويژه به ارزش‌هاي اجتماعي روزگـار ايـرانيـان ثبت شده است. در اين نمايشگاه آثاري از هنرمندان برجسته اي چون اسمـاعيـل عبـاسـي، بهمن جلا‌لي، فرشيد مثقالي، مهران مهاجر و …. به نمايش در آمد.
گرچه اين نمايشگاه به آثارعكاسان مي‌پردازد ولي به سبب دگرگوني كه در زمينه تكنيكي كار عكاسي و بويژه چاپ آن با رشد و گسترش روز به روز فن آوري ديجيتال پديد آمده است بسيارmix1272.7 از كارها آميزه‌اي هستند از بن مايه‌هاي عكاسي و تازه‌هاي شيوه گرافيك.اين گونه است كه مفاهيم اجتماعي به سادگي بستري تازه براي بيان انديشه هنرمند مي‌يابند.
برخي از كارها آنقدر زبان تجريدي مي‌يابند و يا نمادهاي اجتماعي را به خدمت مي‌گيرند كه به يك تصوير سورئاليستي بيشتر مي‌مانند.
چـهار عكس عرضه شده از زنده ياد كاوه گلستان، نقشي است در بازگويي واقعيت تلخ يك جنگ. او با بكارگيري رنگ سرخ، بي آنكه نمايي از خون در جنگ را ارائه كند، از آن حكايت مي‌كند.
از اسماعيل عباسي، يك اثر رنگي و سه اثر سياه و سفيد به نمايش در آمده است.كار رنگي او كه بيشتر به نقاشي‌هاي سبك قهوه خانه مي‌ماند، نمادي تمثيلي است كه جوانمرد قصاب را نشان مي‌دهد و امام معصوم و دست بريده‌اي كه در انتظار شفا است و نويسنده و قلم شكسته او در دو كادر متجانس با هم در بيان نبود آزادي بيان و نگارش. در تصويري ديگر او در كادر پايين، پاهاي در بند غل و زنجير را دارد و در گستره آسمان در كادري بزرگتر پرندگان بيشمار در حال پرواز و…..آرزوي رهايي…mix12729
سه اثر عكاسي سياه وسپيد كوروش آيدين، تصويرگر نگاهي است كه زنان ايران در پس چادر اجباري تجربه مي‌كنند و سعيد صادقي در چهار عكسي كه از او به نمايش در آمده دستان دردمند را به نمايش مي‌گذارد، هم آنجا كه زني با دستان آزرده‌اش درد ساليان دراز زحمت و درد را به نمايش وي گذارد و چه آنجا كه زني در دستان خسته اش تصوير مردي از دست رفته را نشان مي‌دهد مردي كه مي‌تواند در جنگ، در زندان و يا… ناپديد شده و از دست رفته باشند…
مـحمد فرنود نيز در عكس‌هاي رنگي اش تصويرگر جنگ است چه آنان كه به جنگ رفتند و چه آنان كه بازنگشتن شان، بانوي بازمانده را با كودكي با چشمان منتظر در هنگام تحويل سال در كنار سفره هفت سين نوروزي در سر مزار او تصوير مي‌كند….
ليلا‌ پازوكي با يك اثر پر معنا، تماشاگر را در برابر زن و مردي كه چادر برسر دارند، ميخكوب مي‌كند از زن، تنها چادر سياهش را مي‌بيني و مرد دركنار اوmix1272.10 چهره‌اش هويدا و آشكار از او و از درد مشترك سخن مي‌گويد با تنگ بلوري پيش رو، به نشانه روشني و سرشاري اميد…..
ابراهيم خادم بيات با بهره گيري از رمز و راز پيدا در ناپيدا، زيباترين حس دوست داشتن را تصوير مي‌كند، حسي كه سرشار از زيبايي دوست داشتن يك زن است.
بهمن جلا‌لي با بهره گيري از سه عنصر، عكس هايي همانند زنان در دوران قاجار، خط نگاري و نقاشي، آثاري هنرنمدانه در عرصه هنرهاي تجسمي به نمايش مي‌گذارد كه از نظر طرح و تركيب بسيار غني و يگانه است.
شهريار توكلي نيز در چهار تصوير كه يك خانواده را در پي لحظه‌هاي پس از نوروز نشان مي‌دهد به همان شيريني كه او مي‌خواهد، حكايت از زندگي دارد….
در نمايشگاه در بخش نمايش مستقل آثار رويا فلا‌حي، برگزيده‌اي از چهره نگاري‌هاي او در لباس‌هاي مبدل و حجاب با بياني سورئاليستي عرضه مي‌شود كه حكايت از روند نگاه او به روايت زن و پوشش اجباري دارد
گرچه اين نوشتار به آثار همه هنرمندان شركت كننده نمي‌پردازد، اما به هرروي آثار ارائه شده از سوي اين بيست هنرمند معاصر شايسته ديدار است و گفتني‌هاي بسيار از ايران دارد.
كـاتـالـوگ اين نمايشگاه را از طرح يحيي دهقـانپـور برگرفته‌اند.اين نمايشگاه تا سوم دسامبر برقرارخواهد بود و ديدار براي همگان آزاد و رايگان است.
براي آگاهي بيشتر از سامانه بنياد فرهنگ ديدار نماييد.
www.Farhang.org