هایده‭ ‬کاشانی،‭ ‬مادر‭ ‬داغدیده‭ ‬شهرام‭ ‬کاشانی‭ ‬خواننده‭ ‬محبوب‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬رنجدیده،‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬مریم‭ ‬یاور‭ ‬همیشگی‭ ‬خانواده‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬همسرش،‭ ‬بر‭ ‬مزار‭ ‬شهرام‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬مراسم‭ ‬چهلم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬اشک‭ ‬و‭ ‬شاخه‭ ‬های‭ ‬گل‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬دلنشین‭ ‬شهرام‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬غم‭ ‬گرفته‭ ‬پیرزبرادرز‭ ‬طنین‭ ‬انداخت‭.‬