1348-13

1348-8

هشتمین برنامه بنیاد توس در تاریخ سوم مارچ 2013 با عنوان «جاده ابریشم» در لوگان هال لندن، سالنی با گنجایش 1000 نفر، با موفقیت و استقبال بی نظیر ایرانیان و بیش از 30 درصد تماشاگر جوان انگلیسی و یا تاریخ شناسان امریکایی به روی صحنه رفت و این بنیاد توانست برگ نوینی را که همه با طراحی وایده های بنیان گذار جمیله خرازی، آغاز و به سرانجام رسیده بود با موفقیت به کارنامه پیشین چندین ساله فرهنگی خود بیفزاید.

1348-9

در توضیح نقش جاده ابریشم تاثیرپذیری فنون، علوم، هنرها، آداب و رسوم همراه با رقصها و موسیقی های ممالک مختلف بر یکدیگر و امتزاج فرهنگی ملل متفاوتی که در مسیر جاده ابریشم قرار داشتند با هنرمندی و مهارت به صحنه کشانیده شد. برنامه در بزرگداشت شاعر، عارف و موسیقی دان ترک زاده و بزرگ شده هندی امیر خسرو که در قرن هشتم شمسی (12 میلادی) میزیسته و زیباترین وعارفانه ترین اشعار خود را به زبان پارسی سروده و توانست موسیقی ایرانی و ردیف را به موسیقی شمال هندوستان معرفی کند و باعث تغییرات و یا بوجود آمدن سازهایی چون سی تار، سارود، سنتور، شهنای ونوعی ضرب در موسیقی هندی باشد که حتی امروز بوسیله استادان نواخته میشود و شاید شباهتهای امروز موسیقی ایرانی وهندی را درهمین نکات بتوان   توجیه کرد.
توضیح جاده ابریشم از زبان جهانگرد معروف مارکوپولو بصورت نمایشنامه در وصف داستان ها و دیدنی های سفرهای او بود که در مسیر جاده ابریشم اتفاق افتاد و مارکوپولو که تاجری اهل کشور ونیز واقع در اروپا بود به شرق سفر کرد و از شمال ایران بلخ به جنوب یزد و بندر هرمز وبعد کشورهای عربی دمشق و بغداد سفر کرد و از آنجا به افغانستان و چین شکست خورده رفت که آن زمان بوسیله کابلی خان مغول به تصرف در آمده بود وپس از سالیان دراز اقامت در آنجا به ماموریت خان مغولی به هندوستان رفت و بعد از گذشت 24 سال دوباره از طریق ایران به ترکیه یونان وکشور ونیز که آن زمان از کشور جنوا شکست خورده بود برگشت.
در تمام طول سفر مارکوپولو، دکور شهرها، رقص و موسیقی ملل مختلف با تمام جزئیات به صحنه آورده شد و تماشاچیان را همراه خود شاهد اتفاقات و دیدنی های این سفر تاریخی کرد. نقش مارکوپولو را سامان خلاوه بازیگر و دوبلور ایرانی و دوست نویسنده اش که بعدها کتاب سفرنامه مارکوپولو را به تحریر در آورد داریوش الوند خواننده و بازیگر با مهارت انجام دادند.

1348-10

1348-11

ملل مختلف در سالهای پیشین به کرات «جاده ابریشم» را سوژه رقص وآواز و موسیقی قرار داده اند اما هرگز موزیکالی ایرانی با در نظر گرفتن تمام نکات تاریخی و آکادمیک چنین ادغام زیبایی از توصیف جاده ابریشم، نقش امتزاجی فرهنگها در یکدیگر نمایش دکلمه اشعار، موسیقی های فنی و رقصهای تخصصی دردنیا ساخته نشده بود ودر پایان بجای سنت تعظیم و تشکر از حضار قطعه موسیقی ساخته شده بوسیله بهزاد رهبر ارکستر سمفونیک به خوانندگی بنیان گذار و سه کارآکتر دیگر نمایشی این برنامه خوانده شد بطوری که پس از گذشت حدود سه ساعت از اجرای برنامه هنوز مدعوین خستگی را احساس نکرده و درانتظار پایان برنامه نبودند و خواستار تکرار برنامه شده اند.
به عنوان یک ایرانی از این سازمان متشکریم که در هر نشست و گردهمائی،نام ایران را با افتخار به جهانیان یادآوری می کند.

1348-12