1565-22

هفته گذشته هشتمین سال انتشار نشریه فردوسی را شاهد بودیم نشریه ای پربار که با همت عسل پهلوان عزیز و توانایی همیشگی استاد عباس پهلوان عزیز به دست دوستداران نشریه همیشه روشنفکرانه فردوسی میرسد و جالب اینکه هنوز بعد از این همه سال چهره های برجسته قلم وفاداری خود را نسبت به فردوسی و عباس پهلوان نشان داده و در فردوسی قلم میزنند.
ضمن تبریک به استاد عباس پهلوان عزیز و عسل نازنین پایداری فردوسی را آرزو داریم.
و یادداشت این هفته را با هم میخوانیم.

«فردوسی امروز» هشت ساله شد!

7 سال فعالیت مطبوعاتی را پشت سر گذاشیتم و وارد هشتمین سال شدیم. روزها و شب های پر امید و پر تلاش هفت شهر عشق را سر زدیم و «هفت خان رستم» را گذراندیم و «هفت کفش آهنین» را بر پا کردیم با یاران وطن دوست پر محبت در کنار شما و مشترکین با محبت و شما نویسندگان زبردست، با هم همراه و هم سفره در کوپه ای از این قطار روزگار شدیم. در این سفر برخی از عزیزان در ایستگاهی پیاده شدند و دیگر دوستان در ایستگاه های دیگر با ما همسفر شدند.
من در این چند سال از زندگیم در مجله، بسیار آموخته ام از: دوستی ها، دشمنی ها، دو رویی ها و مردانگی ها. سالهایی پر از شادی، پر از دلهره و پر از ارتباط با خوانندگان پرمهر و با زندانیان گرفتار. سالهایی مملو از خاطره های گوناگون کار طاقت فرسا برای انتشار مرتب مجله وگرمای مهربانانه مجله و شنیدن «خسته نباشیدها»!
خاطره پردرد گرفتاری دوستان مبارزمان در ایران و شادمانی همراه با اشک و با شنیدن خبر آزادی موقت برخی از آنها. خاطرات و دقایق و شبهای پر دلهره ای که فراموش نشده است. درانتظار خبری از دوستان چون حشمت طبرزدی و دیگر یاران دربند و خاطرات پیامهای آنها و یا مادران آنها از سلامتی و استواری آنها. با همه این مشکلات کلنجار رفتیم و با دوستان و همراهان خاطره ساختیم. در برابر مشکلات هرچه از توانمان برآمد، سینه سپر کردیم و ایستادیم و امیدمان بر ادامه راه بیشتر از همیشه بود.
مطمئنا بدون سخت کوشی یاران دفترمان و همت هفتگی پدر عزیزم و یاران نویسنده امان، این کار مهم میسر شدنی نبود و نخواهد بود(همین طور یاری مادرم، همسرم و برادرانم) .
و اما ادامه راه بدون همت شما عزیزان هموطن دوستدار مجله امکان پذیر نیست، امیدواریم که در این هشتمین سال بیشتر به ما یاری برسانید.
با تشکر از همه شما
عسل پهلوان- مدیرهفته نامه «فردوسی امروز»

1565-23

1565-24