javanan-Mix1291-07

هفته گذشته چهره هايي كه به سفر ابدي رفتند
كه خدمات،  هنر و توانايي هاي خارق العادهشان هرگز فراموش نمي‌شود

ديوي جونز خواننده گروه مانكي بود

javanan-Mix1291-08

ديوي جونز خواننده محبوب  سالهاي 1960‌ گــــــروه The Monkees‌ چهارشنبه گذشته در سن 66‌ سالگي براثر سكته قلبي در فلوريدا از دنيا رفت.
‌ديـوي و گروه مانكي ابتدا بخاطر شـباهت خاصي كه به گروه بيتلز داشتند به ميدان موزيك آمدند ولي خـيلـي زود جا افتادند و ميليونها طـرفدار پيداكردند و با آهنگهايي چونI’m a Beliver‌ ركورد فروش راشكستند. ديوي و گروه در سال 1967‌ جايزه امي‌ را بدست آورد و كانديداي توني آواردز بودند ضمن اينكه يك شوي دوساله در تلويزيون داشتند.

‌بروس سورتيز فيلمبردار دهها فيلم برجسته بود

javanan-Mix1291-09

بروس سورتيز فيلمبردار صاحب سبك فيلم هاي مـعــروف Dirty Harry‌ و Lenny و كانديداي اسكار بخاطر همين فيلم براثر بيماري ديابت در 70 ‌ سالگي در كارمل درگذشت.
بروس در فيلم هاي زيادي با كلينت ايستوود هـمـكـاري داشـت. پـسـر رابـرت سـورتيز فيلمبرداري كه 3‌ جايزه اسكار را برد و بعد باتشويق كلينت ايستوود با او همكاري آغاز نمود و فيلم هاي پرفروشي چون Two Mules For Sister Sara, Coogan, Bluffرا بعنوان مدير فيلمبرداري كار كرد.

‌ويليام هميلتون
نويسنده اي كه وجودخدا را زير سئوال برد

javanan-Mix1291-10

>ويليام هميلتون< كه بعنوان يك ضد خدا معروف بود و با كتاب ها و مـطـالـعـات خـود وجـود خدا را زيرسئوال برده بود پنجشنبه گذشته در سن 87‌ سالگي در پورتلندبدليل نارسائي قلبي درگذشت.
هميلتون مدعي بود كه زمان تين ايجري،  با انفجار يك بمب دست ساز توسط 3‌ تن از دوستانش، دو نفر معتقد به مسيحيت و خداوند كشته شدند و نفرسوم كه اصلا اعتقادي به خدا نداشت زنده ماند! هـمـيلـتون مي‌گفت اگر خدايي وجود دارد نبايد كوره آدم سوزي يهوديان بوجود مي‌آمد،  نبايد انسانهاي معتقد زجر مي‌كشيدند و كودكان بيگناه مي‌مردند!

جمزويلسون مبتكر شيوه جديد
رابطه پليس و مردم با >پنجره هاي شكسته<

جـمـز ويلـسـون اسـتاد دانشگاه يوسي ال اي وپپرداين،  برنده مدال افتخار رياست جمهوري به اتفاق همكار خود ،  شيوه جديدي براي رابطه و توجه پليس به مردم،  درچارچوب رويدادهاي كوچكي كه بعدا به جنايات بزرگ مبدل مي‌شود، ابداع نمود كه تحولي در رابطه ميان افراد پليس و مقامات قضايي و مردم عامي‌و جاهل در جامعه بوجود آورد. به قول ويلسون يك پنجره شكسته و يا حتي ده پنجره شكسته شايد جدي بحساب نيايد ولي اگر توجه نشود مي‌تواندآغازگر رويدادهاي جهاني آينده باشد. ويلسون جمعه گذشته در سن 80 ‌ سالگي براثر سرطان خون درگذشت.

ارلاندجوزف سن بازيگر دهها
فيلم اينگماربرگمن كارگردان جهاني بود

javanan-Mix1291-12

ارلاند جوزف سن بازيگر سوئدي تبار از بازيگران موردعلاقه و احترام اينگماربرگمن كارگردان بين المللي بودو در دهها فيلم او شركت داشت.
ارلانـد چـهـارشنبه گذشته در سن 88‌ سالگي دراسـتـكهلم بدليل بيماري پيشرفته پاركينسون درگذشت.
ارلانددر سالهاي 1960‌ تا 75‌ در تاتر سلطنتي سوئد مرتب روي صحنه بود تا برگمن او را به سينما كشاند.ارلاند شاعر بود،  نويسنده بود و30‌ نمايشنامه راديويي تلويزيوني و تاتري نوشت.

ردهالووي معتبرترين نوازنده ساكسيفون
وهمكار خوانندگان معروف

javanan-Mix1291-13

ردهالووي را بسياري بعنوان يـك نـوازنـده بـرجـسـتـه و صدرنشين ساكسيفون درلوس آنجلس مي‌شناختند و خيلي ها  اورا نوازنده كنسرت هاي بزرگ همراه با اتا جمز و جوي ويليامز مي‌دانستند.
ردهالووي شنبه گذشته در سن 84‌ سالگي در سن لوئيز بدنبال چند سكته مغزي و بيماري طولاني كليه درگذشت.
ردهـالـووي مـوسيقي را در سالهاي جنگ جهاني دوم آغاز كردوبا آميختن موزيك مدرن وكلاسيك،  شيوه جديدي ارائه داد. وي آخرين بار در سال 2010‌ در شيكاگو روي صحنه رفت.

javanan-Mix1291-11