1498-44

همین یکشنبه 28 فوریه، یک نمایش کمدی اجتماعی بنام «عشق آباد» در Nova Community College درRichard K.Ernst Community Cultural Center ویرجینیا روی صحنه میرود.
این نمایش که نوشته داوود میرباقری و به کارگردانی شهره عاصمی چهره خستگی ناپذیر است، فرخ بیک، لیلا راد، خسرو رنجبر، حسین سیاوش نیا، الهام رمضانی، مریم قلعه، رضا رحمانیان و مهدی پرداختچی شرکت دارند.
تلفن اطلاعات:

202- 369-1515

1498-45