1376-6

عکسها از محسن منوچهری

هوشنگ توزیع تاکنون بیش از 12 نمایش را در امریکا، کانادا، استرالیا و اروپا به روی صحنه برده او با زبانی ساده، خودمانی و دلنشین معضلات اجتماعی را در قالبی کمدی به نمایش در می آورد تا بتواند به راحتی در ذهن مخاطبش نقش بندد.
بیننده کارهای او، به سختی می تواند کارهایش را به دست فراموشی بسپارد، چرا که بعد از نمایش های توزیع، بیننده همچنان تحت تاثیر صحنه هائیست که هرگز ازخاطرش نمی رود. مثل  جمله یا شعر، یا ذکر « من حالم خوبه» در صحنه ایجاد آرامش افسانه در نمایش بوی خوش عشق، افسانه (شهره آغداشلو) تنها با استفاده از مدیتیشن بود که می توانست بر عصبانیت و افسوس خود غلبه کند.
و هنگام مدیتیشن جمله «من حالم خوبه» را چند بار تکرار می کرد تا حالش خوب شود.هنوز هم بعد از 23 سال اجرای این نمایش، هستند تماشاگرانی که باتکرار جمله «من حالم خوبه» در پارتی ها باعث شعف و شور در میهمانی می گردند.
قصد توزیع هم از نوشتن این جمله همین بود. بگو «من حالم خوبه» تا حالت خوب شود.توزیع وسواس غریبی در انتخاب بازیگر برای نقش مورد نظر را دارد. چرا که نقشی را که برای بازیگرش می نویسد درست مثل خیاطی است که لباس را بر غالب ما نکن میدوزد.
شاید برای همین است که بازیگرانش به راحتی در قالب شخصیتشان جای می گیرند. توزیع محوری است برای چرخش بازیگرانش.
توزیع قادر است به تنهایی تماشاگرانش را برای ساعت ها سرگرم کند، اما او همچنان به گروه بازیگرانش که بیش از دو دهه با او همکاری کرده اند وفادار باقی مانده است و همچنان برای این گروه وتازه نفس هایی که عشق تاتر را در سر دارند می نویسد.

1376-7

او برای نوشتن هرنمایش 2 تا 3 سال وقت صرف  میکند، که شاید به نظر طرفدارانش این زمان خیلی طولانی باشد.
اما توزیع سخت گیر است، برای پیدا کردن  سوژه یا رسیدن به قلب ماجرا، یعنی نگارش قصه بارها وبارها می نویسد، خط میزند، اصلا صحنه ای را که ساعت ها برای نوشتن وقت صرف کرده است را پاره میکند و از نو می نویسد.
ساعت ها، روزها، ماهها و سالها دنبال کلمه می گردد، کلماتی که پیغام های اور ا بی واسطه زیورهای نوشتاری به مخاطبش برساند، بیننده را به دنبال خویش بکشد و تا پایان نمایش رهایش نکند.
تماشاگرانش با او سفر می کنند، می خندند،گریه می کنند، دست می زنند و گاهی از اوقات کلامی هم چاشنی دست زدنهایشان می کنند. و بی آنکه گذشت زمان را حس کنند می ایستند، وبرای توزیع و نمایشش دقایقی دست میزنند.
سورپرایز پارتی بدون شک، حامل سورپرایزیست که تا شب نمایش باید منتظر آن بمانیم.
3 تن از گروه بازیگران هوشنگ توزیع (شیلا وثوق، محسن مرزبان و رکسانا صابری) در این نمایش با او همکاری می کنند.

1376-8

1376-9