1381-5

لباس صورتی بسیار متفاوتی که در هفته قبل در مراسم بزرگ اهدای جوایز لاتین گرامی بر تن ناتالی کول بود، چنان هیاهویی براه انداخت که بیشتر رسانه های لاتین تبار و حتی امریکایی درباره آن نوشتند و گفتند و به تماشا گذاشتند.
این لباس را الکساندر درریز طراحی کرده بود، فشن دیزاینر بسیار جوان و مبتکر که از خانواده درریز و از مادری هنرمند چون شهلا درریز می آید، لباسی که با دیدگاه های موافق و مخالف، نام الکساندر را درمیان سوپراستارهای هالیوود مطرح ساخت.
این اولین لباس طراحی شده از سوی الکساندر نیست که هیاهو می کند و مسلما آخرین نیز نخواهد بود، چون این فشن دیزاینر جوان و مبتکر با اندیشه های نو، با ذوق سرشار و طرح های بسیار مدرن و دور از روال خاص و معمول، آمده تا به نحوی جدید نام ایران و ایرانی را در سطح فشن جهانی مطرح سازد.
بدنبال عکس العمل هایی که لباس متفاوت ناتالی کول بوجود آورد، هیچ تعجب نکنید، اگر همین روزها سیل سوپراستارهای بین المللی چون لیدی گاگا و  انجلینا جولی بسوی الکساندر سرازیر شود.

1381-7

الکساندر چگونه آغاز کرد؟
وقتی از الکساندر درباره شروع فعالیت اش در زمینه فشن می پرسم می گوید: 
ازهمان بچگی، هر بار مادرم شهلا درریز طرح تازه ای را آماده می کرد، از من می پرسید نظرت چیه؟ آیا این طرح قشنگ است؟ من هم در همان عالم خود نظر می دادم و جالب اینکه می دیدم همان لباس با استقبال زیادی روبرو شده است. از 14 سالگی من در حاشیه فشن شوهای مادرم عکس می گرفتم و برای این عکس ها هم سلیقه تازه ای را بکار میبردم ومادرم نیز تشویقم می کرد. تا در سال 2008 من تصمیم گرفتم، لاین خودم را ارائه بدهم،  یادم هست وسط درس و مدرسه بود، ولی من تصمیم خودم را گرفته بودم، می خواستم اولین کلکسیون لباس هایم را با طراحی ارائه نمایم. البته قبلا لباس های مشکی تهیه کرده بودم.
کار عکاسی از طرح های جدید مادرم بر تن شهره آغداشلو ستاره نامدار بین المللی، خیلی مورد توجه قرار گرفت چون من عقیده داشتم عکس و فشن باهم حرف می زنند، آمیختگی درست آنها، هنری جذاب را خلق می کنند و همدیگر را تکمیل می کنند.
من در پی طرح های کاملا سنت شکن بودم، بطوری که یک طرح فضایی من، بر تن شهره صولتی در لاس وگاس، سروصدای زیادی بپاکرد و این آغاز تازه ای برای من بود.
لباسی که با همکاری مادرم شهلا درریز طراحی کردیم و ناتالی کول در کنسرت بزرگ خود در هالیوود بال بر تن کرد، یک حرکت تازه در زندگی من نیز بود تا سرانجام به لباس های جدیدم بر تن ناتالی کول در مراسم اهدای جوایز لاتین گرامی رسید.
همین هفته قبل ناتالی کول در لباس های طراحی شده مرا در رد کارپت و همچنین در مراسم و در زمان دریافت جوایز گرامی بر تن کرد و سیل صاحبنظران در مورد این طرح از هر سویی سرازیر شد.
ناتالی ازمن خواست لباسی برایش طراحی کنم که در مسیر لباس های طرح رومی بود، منتهی اینبار یکی از ترانه های معروف ناتالی بر این طرح نقش  بست.
الکساندر اهل ریسک است، بهمین جهت یک فشن دیزاینر سنت شکن و پرهیاهو چون تام فورد راکه در سالهای 1980 و 1990 کوچی را از ورشکستگی یا طرح های مجانی خود نجات داد می پسندیدند، او اصولا به قانون شکنی  در کار فشن اعتقاد دارد.
در کارنامه الکساندر جوان دیزاین برای کمپانیهای بزرگ از جمله برای کاستوم دیزاینر گبریل پسوچی Gabriella Pesccucci و سریال تلویزیونی  The Borgias نیز با درخشش دیده میشود، او درواقع میرود تا نامی جهانی بشود.
الکساندر جوانی بدون ادعا، بسیار جنتلمن و قدرشناس، از یک خانواده اصیل، با پدر و مادری هنرمند، پدری طراح ساختمان، مادری برجسته در طراحی لباس در سطح جهانی است.

1381-8