1360-37

1360-34

هر بار که «شهره» خواننده محبوب مردم،موزیک ویدیویی روانه بازار می کند، با استقبال و هیاهویی بسیار همراه است، چون شهره می کوشد کاری متفاوت و همه پسند تهیه و ارائه کند.
موزیک ویدیوی «اصرار» را که شهره با همکاری یک تیم حرفه ای چون سیروس کردونی، تهیه کرده، در طی چند روزاز مرز صدها هزار گذشت و رکوردی تازه برجای گذاشت و در داخل ایران بعنوان موزیک ویدیوی محبوب روز معرفی شد و شبکه های تلویزیونی، سایت های مختلف، آنرا بارها وبارها در روز پخش میکنند.
 بروی فیس بوک شهره می خوانیم.
قد می کشم تا عمق آسمان… بروی پنجه هایم می ایستم  و دستانم را تا انتهای قامتم، به بلندای نگاه جهانیان بالا می برم و نگاهشان را به افق دستانم می کشانم…
باور میکنم ایرانی بودنم را… قدرتم را… میهنم را… و ذره ذره خاک سرزمینم را…

1360-35

1360-36