1608-200

مینا پورنگ
برای خرید خانه بهتر- برای فروش بهتر خانه – برای گرفتن بهترین وام

با ابراز قدردانی در قبال حمایت های بی دریغ مهناز و مهدی ذکایی شروع می کنم.
– هرگز از خاطرم نمی رود به محض تولد فرزند اولم گلنار- نخستین خرمن بزرگ گلی که آمد از سوی آنها بود.
– پیشرفت و پیروزی 38 ساله کاری ام را در میان ایرانی ها مدیون هوشنگ پورنگ بهترین دوست و همسر فقیدم میدانم- یادش گرامی باد
– 17 ساله بودم که Security pacific Bank استخدام ام کرد برای انجام سلسله ای از امور مربوط با ارزیابی مالی متقاضیان وام و کار روی پرونده های تخصیص وام ها.
در همان دوره بود که با بیمه وام و دیگر امور ارزی نیز آشناتر شدم.
پایه های اساسی مهارت امروزم در انجام تمامی امور ملکی- مالی، در همان سالها گذاشته شد.
– نتیجه اینکه حالا، با تمامی عواقب مواقع بحران زای اقتصادی برای جنوب کالیفرنیا- از سن دیه گو گرفته تا سانتا باربارا، به راحتی کنار می آیم.
– کار با ایرانیها برایم همواره خوش یمن بوده است. جای ترجیحی آنها را در ذهنم هیچ گونه ترقی و تحولی پر نمی کند چون همانند اعضای خانواده بزرگ و جدیدی برای من شده اند. هر قدر که از عهده ام برآید، میکوشم مسائل ملکی – مالی مهاجرت های ناخواسته آنها را آسان تر سازم.
– پاداش فتوت وصداقت و یک رنگی، چند جانبه و چند سویه است.
مرور بر مسایل و تجارب مهاجرین قرن 19 به امریکا برای ایرانیهای کوچیده از ربع آخر قرن بیستم به این کشور بسیار آموزنده بوده است.
– من خودم از سالها پیش از وقوع تحولات سیاسی 1357 ایران، در امریکا سکونت گزیده ام و بالطبع شاهد ورود تدریجی انبوه انبوه مغز متفکر و فرهیخته با پشتوانه علمی و مالی در خور ستایش از ایران به ایالات متحده بوده ام و به خوبی میدانم چگونه و بر پایه چه مبانی و اصولی، نسل دوم و سوم ایرانی در امریکا افتخارآفرین شده است.
– در کنار کار روزانه، هرگونه سعی و کوششی که در جهت بقا و اعتلای فرهنگ اقوام ایرانی در سراسر دنیا به عمل آید، همتی والا و گرانقدر و ماندگار تلقی می شود.
– عمری باقی باشد، چند سال دیگر نیم قرنی از هنگامی که ایران را ترک گفته ام خواهد گذشت، اندک اندک، جای خاطرات کودکی مرفه ام در ایران را انبوهی افکار و تجارب حرفه ای متراکم گرفته است.
– به ایران می اندیشم طاقت طرد و ترک آرزوی سعادت برای ایرانی را ندارم. به امریکا می اندیشم، این کشور گهواره بزرگ هر دو فرزندم، گلنار و آهو بوده است.
– ادای ارج و احترام نسبت به سرزمین نیاکان و سپردن بهترش به افراد نسل بعد وظیفه تک تک ماست.
– چه کنم، خودم متولد ایران و ایرانی ام، فرزندانم متولد امریکا و امریکایی اند. تعداد همزبانان من در این عرصه از شمار بیرون است.
درد دل یکایک مان شنیدنی است.

… و چند کلمه درباره کار و شغل و زندگی امروزم:
– به فیض دریافت اجازه کار و کسب پروانه و رعایت دقیق قوانین، کوشیده ام راهنمای صادق و صمیمی برای هم وطنانم باشم.
– هرگاه که پیش آمده یا لازم شده از توجیه و توصیه کوتاهی نکرده ام و از بیان صریح عواقب تصمیمات عجولانه یا سرسری و وسوسه آمیز خودداری نورزیده ام زیرا در نهایت امر در بطن متن قانون، خیر و مصلحت و خوبی نهفته است. سعی ضابط قانون هم جلوگیری از فروغلتیدن افراد و آحاد جامعه به سراشیبی اضمحلال و درماندگی است.
– تقلب و میان بر زدن و چاپیدن عاقبت ندارد.
نیک بختی و سعادت نصیب همگان باد- مینا پورنگ

818-348-5300           310-203-0616           949-552-6060

برای خرید خانه بهتر- برای فروش بهتر خانه – برای گرفتن بهترین وام

1608-2

1608-104