1338-55

هفته قبل شاهد وصلت زوج جوان و تحصیلکرده ای در یک سالن زیبا در هالیوود بودیم دکتر پرهام هلاکویی، پسر برومند و موفق  دوست نازنین و چهره محبوب جامعه دکتر فرهنگ هلاکوئی و تبسم وحیدی دخترخانم تحصیلکرده و از یک خانواده محترم بودیم.
این وصلت فرخنده را به عروس و دامادجوان، به خانواده های محترم شان صمیمانه تبریک گفته و برایشان زندگی پر از سعادت آرزو داریم.

1338-56