پروفسور مسعود خاتمی تنها یک پزشک متخصص درمان ونازایی نیست، این پزشک عالیقدر که در زمینه درمان نازایی بروایتی زنان نازا، صدها مقاله به زبان انگلیسی در نشریات امریکایی و مجلات پزشکی نوشته، چند کتاب به زبان انگلیسی در این زمینه انتشار داده است و از حدود 26 سال پیش در کلینیک خود شیوه های بسیار ابتکاری و اعجازانگیزی را برای درمان نازایی که یکی از مهم ترین مشکلات زنان در امریکاست، ارائه داد، ولی بقول خودش تا سالها هیچ مرکز علمی و پزشکی این اقدام او را جدی نگرفتند تا سرانجام شیوه های درمانی پروفسور خاتمی از سوی مراکز علمی ، پزشکی و دانشگاهی مورد توجه وتائید قرار گرفت چرا که پروفسور خاتمی، میلیونها زن را نه تنها در سراسر امریکا، بلکه جهان به داشتن فرزند امیدوار ساخت.
بنیاد ASRM یکی از معتبرترین سازمان های علمی جهان است که بدلیل اهمیت شیوه درمان نازایی  و ایجاد باروری از زنان، که در سالهای اخیر بالاترین آمار را داشته، توسط پروفسور مسعودخاتمی، طی مراسم بسیار با شکوهی، از او تجلیل بعمل آورد.
مجله جوانان این موفقیت بزرگ پروفسور خاتمی را به این پزشک عالیقدر و به جامعه ایرانی تبریک می گوید.

1383-24