1433-58

پرویز در برنامه معرفی آلبوم خود
Album Release
درکاباره تهران سنگ تمام گذاشت

پنجشنبه گذشته پرویز به اتفاق گروهی از هنرمندان، شب پرشور و پر از جنب و جوشی را در کاباره تهران به بهانه معرفی آلبوم جدید خود«رنگ چشات» برگزار کرد.
این آلبوم که توسط شرکت ترانه درسراسر جهان پخش شده است، با آثاری از هنرمندان مقیم خارج و داخل ایران ساخته شده و چون همه آلبومهای پرویز، از تم عاشقانه، بزمی و در عین حال شادی برخوردار است.
پرویز در این شب به اجرای زنده همه آهنگهای آلبوم و همچنین آهنگهایی را که مورد علاقه حاضرین در کاباره، که از مرز 200 نفر گذشته بود خواند و با مردم همصدا شد. درحالیکه احمد مسعود مدیر کاباره تهران براین برنامه ناظر بود در این شب موسیقی و رقص وحرکت، گروهی از هنرمندان با سابقه و معروف: عباس قادری،علی دانیال، دی جی آوا و دی جی آربی، شیرزاد، علیرضا قادری، شایان داد، مهدی و مهران توکلی شرکت داشتند و پرویز از همه یاران خود در تهیه این آلبوم و برگزاری این شب تشکر کرد.

1433-71

1433-72