1570-72

بي شک براي رفع بدهي هاي مالي نياز به برنامه ريزي دقيق است ، قطعا طرح مشگل از حل آن اسانتر است اما با يک برنامه منسجم و کارآمد طي مراحل گام به گام آن مي توان براختي بر مشگل مطرح شده غلبه کرد خاصه در موارد مشگلات مالي که مي توان با برنامه ريزي اصولي و قابل اجرا از بدهي هاي مالي نجات يافت .
ناگفته پيداست که براي يک برنامه ريزي مالي گام اول تعين بوجه و سپس تنظيمات حساب شده براي هزينه کردن ان است ، چراکه بدون برنامه ريزي وتنظيم تقسيط بوجه ، پيشرفتي در کاهش و يا رفع بدهي هاي خود نخواهيد ديد و همين نکته مهم ممکن است باعث دل سردي و نا اميد شدن از تصميمي که براي رفع بدهي هاي مالي خود گرفته ايد شود .
با توجه مقدمه فوق ،کمپاني انريچ فايننشال جهت کمک و همياري در کاهش و رفع بدهي هاي مالي آن دسته از کسانيکه در پي راه حلهاي اجرايي يک برنامه مالي و حساب شده هستند ،علاوه بر ارائه يک پکيج ويژه که شامل يک نرم افزار تخصصي جهت محاسبه دقيق ميزان بدهي هاي اعتباري افراد است، طرحي با پنج مرحله به شرح زير ارائه ميدهد. اما قبل ازآغاز ياد آوري اين نکته مهم را لازم ميدانيم ، کسانيکه خواهان استفاده از اين دستور العمل هستند با توجه به ميزان انگيزه ايي که براي رفع مشگلات مالي خود دارند ، تمام مراحل اجرايي اين طرح را چراغ راه خود نمايند و تمام مراحل ذکر شده دراين طرح را بصورت برنامه روزانه و يا هفتگي تنظيم و در جاييکه هميشه قابل رويت باشد قرار دهند تا ملکه ذهن براي عملکردها ي مالي باشد.

بهترين راه براي خروج از بدهي چيست؟
بعد از تصميم وايجاد انگيزه جهت رهايي از شر بدهي هاي مالي ابتدا تشخيص موقعيت و اينکه در چه وضعيت مالي قرار داريد بسيار حائز اهميت است از اين رو اشنايي کامل از راهکار انتخاب شده براي رهايي از مشگلات مالي خود ، پيش از هر اقدامي ضروري است از اين رو در زير نمايي کلي از طرح پيشنهادي “کمپاني انريچ فايننشال” را جهت آگاهي کلي از اين طرح ارائه مي شود
• جمع آوري گزارشات اخير خود براي همه وامها و “کرديت کارد ها” (كارتهاي اعتباري).
• دريافت رايگان “کرديت report” سالانه خود از “انريچ فايننشال ” جهت بررسي و مشخص شدن تمام بدهيها.
• دريافت رايگان “کرديت SCORE” خود براي چک کردن اينکه آيا شما براي کاهش نرخ بهره خود و يا براي يک وام “debt consolidation” واجد شرايط هستيد.
• بررسي “National Student Data System” براي جمع آوري تمام اطلاعات وام دانشجويي.

گام اول: ايجاد يک ليست
• تکته مهم در مورد ليست فوق ، قرار دادن آن درجائي است که ضمن امکان دسترسي اسان به آن ،هميشه بايد در معرض ديدتان قرار داشته باشد که مهترين تاثير آن باور رفع مشکلات بدهي هاي شماست در گام بعدي يک ليست از تمام بدهيهاي خود ايجاد کنيد و عناوين کرديت، نرخ بهره، مانده، وحداقل پرداخت ماهيانه را براي آن تعيين نمائيد.
همچنين بايد فهرست زمان بندي براي به صفر رساندن “کرديت کارد ها” طي سه سال اينده را تهيه کنيد تا ميزان پرداختهايتان طي اين زمان بندي مشخص گردد و بديهي است که وامهايي كه در“کرديت report” شما وجود ندارد به اين ليست اضافه نمائيد بدهي هاي مانند وامهاي خانوادگي، صورتحسابهاي پزشکي و غيره…

گام دوم : نرخ بهره را کاهش دهيد
پرداخت بدهي ها ،آن هم با نرخ بهره بالا ،يکي ازدلايل افزايش بدهکاري شما است از اين رو بايد دريک اقدام ضروري نسبت به کاهش نرخ بهره هايي که مي پردازيد اقدام کنيد و براي اينکار آگاهي از قوانين مربوط به چنين اقدامي ضروري است :
• کاهش نرخ بهره رابطه مستقيم با نوع “کرديت ” شما دارد و ممکن است با توجه به شرايط کرديت تان نرخ بهره آن کاهش يابد
• با صادر کنندگان کارت اعتباري خود تماس بگيريد و در خصوص دريافت نرخ پايين تربهره براي باقي مانده بدهي خود سوال کنيد.
• جهت پرداخت بدهي خود با نرخ پايين تر تقاضاي وام تثبيتي يا يک “balance transfer” کنيد

گام سوم : رقم بازپرداخت بدهي خود را پيدا کنيد
بعد ازطي گام به گام مراحل بالا رقم پرداختهاي شما مشخص مي شود ومي توانيد به ميزان مجموع پرداختي هاي خود طي برنامه ريزي سه ساله دست يابيد و سپس آن را ياد داشت کنيد تا بر اساس آن پرداخت هاي ماهانه خود را تعیين کنيد.

گام چهارم: برنامه ريزي براي تقسيط بدهي
براي تقسيط بدهي راه هاي زيادي وجود دارد و براي اين منظورمي توانيد از انواع ابزارها و روشها موجود استفاده کنيد تا برنامه اي متناسب با بوجه و توان پرداختي خودتنظيم کنيدو اگر قادر به تنظيم پرداختها ي خود نبوديد با کادر مجرب انريچ فايننشال براي مشاوره تماس بگيريد.
در برنامه ريزي پرداخت ابتدا تعين کنيد که کداميک از بدهي هايتان را بايد در اولويت قرار دهيد (بدهي با بالاترين بهره و يا کمترين مانده) –.“Target debt”(بدهي هدف).
حداقل مبلغ پرداختي را براي ساير بدهي هاي خود را انتخاب کنيد
غير از بزرگترين بدهي خود که سعي در تسويه آن داريد ساير بدهي هاي خود را با حداقل نياز براي پرداخت به صورت “auto pay” (پرداخت خودكار) تنظيم کنيد.
از ليست بدهي ها بدهي ديگري را در الويت پرداختهاي خود قرار دهيد و ميزان پرداختي بيشتري براي ان در نظر بگيريد و با همين روش براي تسويه هر يک از بدهي ها ديگر به نوبت يکي را در الويت پرداخت قرار دهيد تا پايان بدهيها

گام پنجم :نظارت و تنظيم
بياد داشته باشيد در طول برنامه پرداختي هايتان هيچگاه احساس رضايت نداشته باشيد تا زمانيکه همه بدهي ها را تسويه کنيد و در طوب زمان پرداختي هايتان در صورت لزوم برنامه هاي جديدي را براي پرداحت خود انتخاب کنيد .
براي اينکه متوجه شويد “کرديت SCORE” شما بهبود يافته است، هر ماه “کرديت SCORE” خود را رصد کنيد (در طول زمان ميبايست بهبود يابد).
همزمان با پيشرفت و بهبود “کرديت SCORE”، براي پس انداز کردن اقدام به دريافت
وام يا “Balance Transfer” کنيد فراموش نکنيد که ميزان بهره اي که پرداحت مي کنيد اغلب درStatement کرديت کارد شما نشان داده مي شود.
اميد ااطلاعات ارائه شده در بالا همانند ديگر خدمات شرکت Enrich Financial براي هم وطنان ايراني پنجره اي رو به روشنائي هاي زندگي بهتر بگشايد.
براي اطلاعات بيشتر مي توانيد به وب سايت شرکت
http://www.enrichfin.com
مراجعه کنيد ويا در شبکه هاي اجتماعي مثل فيس بوک و اينستاگرام به آخرين اطلاعات مربوط به حل مشکلات کرديت دسترسي داشته باشيد و همچنين براي مشاوره رايگان مي توانيد با شماره تلفن 8006104575 تماس بگيريد.

1570-73