پویا خواننده معروف، هفته قبل در سوگ مادربزرگش نشست. سوگ بزرگی که هنرمند حساسی چون پویا را در اندوهی بزرگ برد به ویژه در شرایط دوری از آب و خاک و فامیل وآشنا.
این سوگ بزرگ را به پویای عزیز وخانواده اش صمیمانه تسلیت می گوئیم.

1349-99