1345-40

هم میهنان مهربانم،
اینک که در آستانه نوروز باستانی در کنار سفره هفت سین نشسته ایم
سعی کنیم که همه با هم لحظاتی فارغ از تمام ناهنجار یها، سختی ها
و غم هایی که می دانم دامن اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان را فرا گرفته،
بازدودن زنگارهای خاطر نهفته های تاریخ نیا خاک خود را به یاد آوریم.
منش بزرگوارانه کوروش، کردار دادگرانه نوشیروان، تدبیر خردمندانه بابک،
تلاش دلاورانه مازیار، قدرت قهرمانانه آرش، پهلوانی جوانمردانه رستم
و بالاخره سروده های حکیمانه فردوسی در شاهنامه و صفات فاخر انسانی
هزار ها فرهیخته نامدار ایرانی را گرامی داریم و غرق در غرور و امید شویم.
در این روز اوّل بهار و پایان زمستان سرد امیدوار هستیم که نور بر تاریکی
پیروزخواهد شد و ایران از خاکستر خود بر خواهد خاست.
نوروزتان پیروز

1345-41