1608-76

دو ماه دیگر انتخابات مقدماتی کنگره آمریکا است، و برای اولین بار یک کاندیدای ایران تبار “پیام مارک شایانی” به عنوان نماینده مستقل و مجزا و منفرد از ناحیه 28 کالیفرنیا که شامل مناطق گلندل، پاسادنا، بربنک، لاکانیادا، لاکراسنتا، سیلور لیک، و بخشی از لوس آنجلس را در بر می گیرد در این انتخابات شرکت کرده است، اصولاً احزاب سنتی آمریکا مانند حزب دمکرات و حزب جمهوریخواه در حفظ موقعیت خود و برای منافع گروهی و صنفی خود از کاندیداتورهای خاصی حمایت می کنند که منافع حزبی را تثبیت می کند، اما “پیام مارک شایانی” کاندیدای مستقل می باشد و از حق و حقوق رای دهندگان و اکثریت خاموش جامعه دفاع خواهد کرد و حافظ درخواستهای مردم می باشد که نیازهای اجتماعی آنها از قبیل فرهنگ و آموزش، خدمات اجتماعی، بازنشستگی، خانه و مسکن و پزشکی نکته ممیزه ای برایشان محسوب می گردد.
«پیام شایانی» در شش ماه گذشته با دیدار و نشست مستقیم با مردم بدور از تبلیغات متداول حزبی و سیاسی و با بازدید از خانه های سالمندان و نهادها و افراد مستقل و با دریافت پیام و درخواستهای رای دهندگان نه تنها از نزدیک آشنا شده است بلکه در حد امکان و معقول تعهدات جامعی در این باره انجام داده است، در بررسی پایگاه فکری ساکنان مناطقی که شامل ناحیه 28 محسوب می شوند مشخصاً مسائلی چون شناسایی دولت آمریکا از نسل کشی ارامنه که در سال 1915 از سوی دولت عثمانی انجام گرفته است از اهم موضوعات است، مشکل مهاجران و پناهجویان که از کشورهای خاورمیانه به آمریکا می آیند و روند لاکپشتی و خسته کننده مسئولان محلی در دادن اجازه اقامت به واجدین شرایط از دیگر موضوعاتی می باشد که در شش ماه گذشته تحقیق و با ریز بینی بررسی شده است، دفتر انتخاباتی و فکس، ایمیل و تلفن آقای «پیام مارک شایانی» برای پاسخ دادن به پرسشهای شما اماده و در خدمت شما می باشد، شما می توانید به زبانهای فارسی، ارمنی و یا انگلیسی با ما صحبت کنید، هموطنان گرامی رای شما در انتخابات ماه جون می تواند ارزش شایانی در سرنوشت شما و یا عزیزان شما داشته باشد.

1608-77

1608-78

1608-79

1608-81