1703-46

ونسا همسر کوبی برایانت در نهایت اندوه با پیام های تازه ای بروی سوشیال میدیا از میلیونها نفر در سراسر امریکا و جهان تشکر کرد که در این روزهای سخت، سبب تسکین او و فرزندان اش شده و روح همسر و دخترش را شاد کردند.
ونسا با ارسال عکسی فامیلی نوشته که من یکی از بهترین شوهران دنیا و بهترین پدر را از دست دادم من و بچه هایم هر روز صبح که بیدار می شویم جای خالی کوبی و جیانا را احساس می کنیم وهر لحظه به زندگی بدون آنها می اندیشیم. چقدر دلم میخواست آنها را دوباره بغل می کردم، می بوسیدم و دعا می کردم ولی می دانم که آنها از همان بالا ما را می پایند و ما کاری می کنیم که همیشه به ما مغرور باشند. و بنیاد ورزشی «مامبا» بعد از جیانا وکوبی در خدمت نسل جوان ورزش خواهد بود.
ونسا 37 ساله اینک مسئولیت بزرگ کردن دختران دیگر خود را که از 6ماهه تا 17 ساله هستند را بر دوش دارد.

1703-47