در‭ ‬آن‭ ‬تابستان‭ ‬داغ‭ ‬14‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬شوهرم‭ ‬پیام‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬دخترمان‭ ‬شادی‭ ‬و‭ ‬نازی‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمدیم؛‭ ‬درست‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬بودیم،‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دبی‭ ‬رفتیم،‭ ‬در‭ ‬بدترین‭ ‬زمان‭ ‬بود،‭ ‬چون‭ ‬یک‭ ‬ریزش‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سرزمین‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭ ‬بود،‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ترک‭ ‬دبی‭ ‬بودند،‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬امکان‭ ‬بازگشت‭ ‬نداشتند‭. ‬ما‭ ‬هم‭ ‬مهمان‭ ‬یک‭ ‬دوست‭ ‬قدیمی‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬بی‭ ‬زبانی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬فهماند‭ ‬که‭ ‬ماندن‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬دبی‭ ‬نتیجه‭ ‬ای‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬ناچار‭ ‬شدیم‭ ‬دوباره‭ ‬چمدان‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬ببندیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬برویم‭ ‬تا‭ ‬شاید‭ ‬مسیر‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬بیابیم‭. ‬

زندگی‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬با‭ ‬تجربیات‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬همراه‭ ‬بود،‭ ‬هم‭ ‬فال‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬تماشا،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬کلاسانگلیسی‭ ‬و‭ ‬ترکی‭ ‬می‭ ‬رفتند‭. ‬

من‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬آرایش‭ ‬و‭ ‬میکاپ‭ ‬را‭ ‬گذراندم‭ ‬و‭ ‬همانجا‭ ‬هم‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬نسبی‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭. ‬پیام‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬متل،‭ ‬مترجم‭ ‬مسافران‭ ‬ایرانی‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬راه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬برای‭ ‬ویزای‭ ‬آمریکا‭ ‬بودیم‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬یک‭ ‬خانم‭ ‬آمریکایی‭ ‬بود‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬کارمند‭ ‬کنسولگری‭ ‬آمریکایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬میکاپ‭ ‬های‭ ‬ابتکاری‭ ‬خود‭ ‬چنان‭ ‬زیبا‭ ‬ساختم‭ ‬که‭ ‬مرتب‭ ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬فهمید‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬ویزای‭ ‬آمریکا‭ ‬هستم،‭ ‬ترتیبی‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬روز‭ ‬مخصوص‭ ‬استقلال‭ ‬آمریکا،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سبد‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬خودش،‭ ‬شوهرش‭ ‬و‭ ‬همکارانش‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬روز‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ورقه‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬پر‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬ورقه‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬ترتیب‭ ‬ویزای‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬عاقبت‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمدیم‭ ‬و‭ ‬ابتدا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬متل‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬سپلودای‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬سکنی‭ ‬گرفتیم‭. ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬دوست‭ ‬شوهرم‭ ‬یک‭ ‬اگست‭ ‬هاوسب‭ ‬دو‭ ‬خوابه‭ ‬پیدا‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬آرام‭ ‬گرفتیم،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬هفته‭ ‬اول‭ ‬کار‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬پیام‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سابقه‭ ‬آشپز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬کالج‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬نفسی‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬کشیدیم‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬صاحب‭ ‬آرایشگاهی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬برایم‭ ‬تقاضای‭ ‬گرین‭ ‬کارت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬خوشبختانه‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬سریع‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬تصور‭ ‬می‭ ‬رفت‭ ‬صاحب‭ ‬گرین‭ ‬کارت‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬کارم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬محل‭ ‬بیشتر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬بود،‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬دوم‭ ‬آرایشگاه‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬پرداختم‭. ‬همان‭ ‬روزها‭ ‬دختر‭ ‬بزرگم‭ ‬شادی‭ ‬جوانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬اشکان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دوست‭ ‬پسر‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬خواستار‭ ‬ازدواج‭ ‬است‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬شام‭ ‬با‭ ‬حسام‭ ‬پدر‭ ‬آن‭ ‬جوان‭ ‬دعوت‭ ‬کرد،‭ ‬پدری‭ ‬خوش‭ ‬مشرب‭ ‬و‭ ‬بگو‭ ‬و‭ ‬بخند،‭ ‬که‭ ‬مرا‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬پسرش‭ ‬داماد‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬ابراز‭ ‬شادی‭ ‬و‭ ‬غرور‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬پسرم‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬خانواده‭ ‬محترم‭ ‬و‭ ‬خانمی‭ ‬بزرگوار‭ ‬و‭ ‬زیبا‭ ‬چون‭ ‬شما‭ ‬آشنا‭ ‬شوم‭.‬

نمی‭ ‬دانم‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬خبر‭ ‬دیدار‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬پیام‭ ‬رساند‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬مرا‭ ‬دید‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬عصبانی‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬من‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬تو‭ ‬خیانت‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬اجازه‭ ‬و‭ ‬خبر‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬آنان‭ ‬شام‭ ‬بخوری،‭ ‬قرار‭ ‬و‭ ‬مدار‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بگذاری‭. ‬راستش‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬توضیح‭ ‬بدهم‭ ‬که‭ ‬پیام‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬حرف‌های‭ ‬نیش‌داری‭ ‬مرا‭ ‬آزرد‭. ‬من‭ ‬قهر‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬حرف‭ ‬نزدم‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬شادی‭ ‬مرتب‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬مادر‭ ‬جان‭! ‬تو‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬مستقل‭ ‬هستی،‭ ‬اینجا‭ ‬آمریکاست،‭ ‬پدرم‭ ‬حق‭ ‬ندارد‭ ‬چنین‭ ‬توهینی‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬بکند‭. ‬رفتار‭ ‬حسام‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پدرم‭ ‬مقایسه‭ ‬کن،‭ ‬ببین‭ ‬چقدر‭ ‬جنتلمن‭ ‬است،‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬خانم‭ ‬ها‭ ‬احترام‭ ‬می‭ ‬گذارد،‭ ‬اگر‭ ‬من‭ ‬چنین‭ ‬پدری‭ ‬داشتم‭ ‬خوشبخت‭ ‬ترین‭ ‬دختر‭ ‬دنیا‭ ‬بودم‭. ‬

دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬که‭ ‬پیام‭ ‬به‭ ‬خاطردرگذشت‭ ‬پدر‭ ‬دوستی‭ ‬به‭ ‬سن‭ ‬حوزه‭ ‬رفت،‭ ‬شادی‭ ‬ترتیبی‭ ‬دادتا‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬اشکان‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬لاس‭ ‬وگاس‭ ‬برویم،‭ ‬در‭ ‬بازگشت‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬پیام‭ ‬جزئیات‭ ‬سفر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬داند‭ ‬مرا‭ ‬تهدید‭ ‬به‭ ‬طلاق‭ ‬کرد‭.‬

من‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬لجبازی‭ ‬و‭ ‬خشم‭ ‬گفتم‭ ‬آمادگی‭ ‬طلاق‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬راستی‭ ‬کمی‭ ‬تأمل‭ ‬کنیم،‭ ‬تقاضای‭ ‬طلاق‭ ‬دادیم‭. ‬در‭ ‬همان‭ ‬حال‭ ‬حسام‭ ‬مرتب‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬من‭ ‬بود،‭ ‬پیشنهاد‭ ‬داد‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سفر‭ ‬5‭ ‬روز‭ ‬برویم‭ ‬تا‭ ‬اعصابم‭ ‬آرام‭ ‬شود،‭ ‬من‭ ‬بدون‭ ‬اختیار‭ ‬پذیرفته‭ ‬و‭ ‬همراه‭ ‬آنها‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬حسام،‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬و‭ ‬نازی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬اثاثیه‭ ‬تان‭ ‬نیاز‭ ‬ندارید‭ ‬فقط‭ ‬لباس‭ ‬هایتان‭ ‬را‭ ‬بیاورید‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬آن‭ ‬آپارتمان‭ ‬هم‭ ‬خط‭ ‬بکشید‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬پیام‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬مراحل‭ ‬طلاق‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬کرد،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬ترجیح‭ ‬دادند‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬زندگی‭ ‬کنند‭.‬

سه‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬اشکان‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬ازدواج‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬عروسی‭ ‬آنها،‭ ‬حسام‭ ‬در‭ ‬گوش‭ ‬من‭ ‬گفت‭ ‬کاش‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬امشب‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬پیوستیم‭. ‬و‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬هنوز‭ ‬زود‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬اطرافیان‭ ‬شایع‭ ‬کنند،‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬نقشه‭ ‬طلاق‭ ‬کشیدیم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬پیوند‭ ‬داده‭ ‬ایم‭. ‬

حسام‭ ‬مرتب‭ ‬در‭ ‬گوش‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬عمرم‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬زنی‭ ‬چون‭ ‬تو‭ ‬بودم،‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬رعایت‭ ‬نمی‭ ‬کنم‭. ‬من‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬بگردم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬دوران‭ ‬بازنشستگی‭ ‬ام‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬طی‭ ‬کنم‭. ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دنیا‭ ‬بروم‭.‬

ما‭ ‬به‭ ‬کلی‭ ‬از‭ ‬پیام‭ ‬بی‭ ‬خبر‭ ‬ماندیم‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬حسام‭ ‬با‭ ‬زرنگی‭ ‬خاصی‭ ‬امکان‭ ‬ازدواج‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تشویق‭ ‬همه‭ ‬روزه‭ ‬دخترم‭ ‬شادی‭ ‬من‭ ‬عاقبت‭ ‬رضایت‭ ‬دادم،‭ ‬با‭ ‬حسام‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬می‭ ‬اندیشیدم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پیام‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیادی‭ ‬عجله‭ ‬کردم،‭ ‬لجبازی‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬تأمل‭ ‬و‭ ‬صبر‭ ‬خیلی‭ ‬سریع‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬جدا‭ ‬شدم‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬دوران‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬زندگیمان‭ ‬را‭ ‬شانه‭ ‬به‭ ‬شانه‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬کشور،‭ ‬حتی‭ ‬حداقل‭ ‬6‭ ‬سال،‭ ‬شاید‭ ‬بیشتر‭ ‬تحمل‭ ‬کردیم‭ ‬ولی‭ ‬بعد‭ ‬که‭ ‬آرام‭ ‬شد‭ ‬ناگهان‭ ‬طوفان‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬کوبید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬هم‭ ‬افتادیم‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬راستی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬زیر‭ ‬این‭ ‬آتش‭ ‬دمید‭ ‬و‭ ‬آنرا‭ ‬شعله‭ ‬ور‭ ‬ساخت؟‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬دیدارهای‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬حسام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬شوهرم‭ ‬رساند؟‭ ‬من‭ ‬هیچگاه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬کنجکاوی‭ ‬نکردم،‭ ‬چرا؟‭ ‬

من‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬نازی‭ ‬دخترم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهانه‌ای‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬بیرون‭ ‬بردم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬باران‭ ‬سئوالات‭ ‬خود‭ ‬گرفتم،‭ ‬او‭ ‬خیلی‭ ‬آسان‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬شادی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تحریک‭ ‬و‭ ‬توصیه‭ ‬نامزدش‭ ‬سعی‭ ‬کرد‭ ‬میان‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬پدرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬بریزد‭. ‬چون‭ ‬حسام‭ ‬عاشق‭ ‬تو‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬شنیدن‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬ها‭ ‬تکان‭ ‬خوردم‭. ‬همان‭ ‬شب‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬شادی‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬عامل‭ ‬جدایی‭ ‬عجولانه‭ ‬از‭ ‬پدرش‭ ‬خواندم‭.‬

بعد‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬حسام‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬باد‭ ‬ناسزا‭ ‬گرفتم‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬امیال‭ ‬خودش‭ ‬زندگی‭ ‬آرام‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬ریخت‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬خیلی‭ ‬راحت‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬و‭ ‬بهر‭ ‬قیمتی‭ ‬بود‭ ‬بدستت‭ ‬آوردم،‭ ‬این‭ ‬گناه‭ ‬من‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬عاشقت‭ ‬بودم؟

من‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬تقاضای‭ ‬طلاق‭ ‬کردم،‭ ‬برایم‭ ‬مهم‭ ‬نبود‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬راه‭ ‬بازگشتی‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬پیام‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬نه؟‭ ‬برایم‭ ‬مهم‭ ‬نبود‭ ‬که‭ ‬بعداً‭ ‬حسام‭ ‬میانه‭ ‬زندگی‭ ‬دخترم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پسرش‭ ‬بهم‭ ‬بزند‭ ‬یا‭ ‬نه؟‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دایره‭ ‬فریب‭ ‬و‭ ‬دروغ‭ ‬و‭ ‬توطئه‭ ‬خارج‭ ‬شوم،‭ ‬آیا‭ ‬تصمیم‭ ‬من‭ ‬درست‭ ‬نبود؟

دکتردانش‭ ‬فروغی‭ ‬روانشناس‭ ‬بالینی‭ ‬و‭ ‬درمانگردشواریهای‭ ‬خانوادگی‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬صابراز‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬پاسخ‭ ‬میدهد

آقای‭ ‬دکترفروغی‭ ‬زندگی‭ ‬مهرانه‭ ‬وحسام‭ ‬رو‭ ‬بفروپاشی‭ ‬است‭ ‬آیا‭ ‬دراین‭ ‬میان‭ ‬نازی‭ ‬مقصراصلی‭ ‬است؟‭ ‬

اینکه‭ ‬نازی‭ ‬دراین‭ ‬میان‭ ‬نقشی‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬شکی‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬فراموش‭ ‬نکنیم‭ ‬آنکس‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬مراحل‭ ‬به‭ ‬پنهان‭ ‬کاری‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭ ‬مهرانه‭ ‬است‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬حسام‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬همسرو‭ ‬با‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬کوتاهی‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬پنهانکاری‭ ‬همسری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬ازشوهرش‭ ‬صاحب‭ ‬دو‭ ‬دختر‭ ‬است‭ ‬توجیه‭ ‬کند‭. ‬اصولا‭ ‬باید‭ ‬دید‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬خانواده‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬فرزند‭ ‬هستند‭ ‬ازچه‭ ‬استحکامی‭ ‬برخورداراست؟‭ ‬اصولا‭ ‬هدف‭ ‬ازآمدن‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آیا‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬بودکه‭ ‬مهرانه‭ ‬بتواند‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬وسوسه‭ ‬های‭ ‬مرد‭ ‬دیگربجای‭ ‬حل‭ ‬اختلاف‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬راه‭  ‬را‭ ‬درجدایی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬بیند؟‭ ‬

آیا‭ ‬منظورتان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نازی‭ ‬بدلایلی‭ ‬و‭ ‬مهرانه‭ ‬بدلیل‭ ‬عدم‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬شوهرخواسته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ازدواجش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حسام‭ ‬عملی‭ ‬کند؟‭ ‬

اینگونه‭ ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬ولی‭ ‬دلایل‭ ‬اساسی‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬نمی‭ ‬توان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ندیده‭ ‬گرفت؟‭ ‬درهریک‭ ‬از‭ ‬غیبت‭ ‬هائی‭ ‬که‭ ‬مهرانه‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬اثری‭ ‬از‭ ‬چگونگی‭ ‬احساس‭ ‬شوهر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬او‭ ‬نمی‭ ‬بینیم‭. ‬اصولا‭ ‬پیام‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬معادله‭ ‬درکجا‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد؟‭ ‬او‭ ‬زمانی‭ ‬از‭ ‬حال‭ ‬همسرخود‭ ‬با‭ ‬خبرشد‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬دیگری‭ ‬دید‭.‬

آیا‭ ‬جدایی‭ ‬امروز‭ ‬مهرانه‭ ‬ازحسام‭ ‬بدلیل‭ ‬علاقه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬پیام‭ ‬و‭ ‬مجوزی‭ ‬برای‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬اوست؟

ظاهرا‭ ‬مجوزی‭ ‬برای‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬اوست‭ ‬ولی‭ ‬مسلما‭ ‬بدلیل‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نیست‭ ‬بنابراین‭ ‬بهتراست‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬و‭ ‬پیام‭ ‬برای‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬میخواهند‭ ‬به‭ ‬روانشناس‭ ‬مراجعه‭ ‬کنند‭.‬