1662-17

حمید دیهیمی

برای من و برادرم سعید که نیم قرن است زندگی حرفه ای مان را وقف آموزش موسیقی و تربیت نسل آینده هنر موسیقی کرده ایم، روز پنجم ماه می امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استادم انوشیروان روحانی عزیز از راه دور می آید تا شکفتن گلهای تازه را در باغ هنری که خود باغبان اول آن بوده است ببیند. در روز پنجم ماه می، شاگردان ما که به خود و توانایی شان باورمند هستند با چشم دلشان می بینند و احساس شان را با حرکات نرم و موزون دست های کوچکشان به روی کلاویه های پیانو به شما هدیه میکنند.

1662-14

شاگردان ما محیط اطرافشان را با قوی کردن حس شنوایی و حس لامسه می شنوند و و حضور آنچه را که در محیط شان قرار گرفته حس میکنند. ما برایشان از رودکی می گوییم که از بدو تولد نابینا بود ولی به عنوان اولین شاعر فارسی زبان در تاریخ ادب و هنر ایران جایگاه ویژه ای دارد. برای شان از مشاهیر دیگری می گوییم که بینایی خود را در جوانی از دست داده اند ولی باورشان به توانایی های شان و کوشش و تلاششان در یادگیری هنر آنان را در سکوی افتخار قرار داده است. برای شان از‏ Andrea Boccelli، Ray Charles و Stevie Wonder و پری زنگنه می گویم، که نابینایی چه مادرزاد وچه در سال های نوجوانی مانع پیشرفت در یادگیری و سد راهشان نشد. به شاگردانمان می گوییم که موسیقی دیدنی نیست و شنیدنی است. برای شان می گوییم کلود مونه یکی از زیباترین آثار خود یعنی نیلوفرهای آبی را در حالی به نقش کشید که کاملاً نابینا بود. برایشان می گوییم که آندره بوچلی که در یک حادثه فوتبال بینایی اش را از دست داده بود چگونه با پایداری پشتکار به قله های افتخاررسید. بالاترین پاداش برای من مدرس زمانی است که شاگردانمان زیباترین آثار را با مهارت و ظرافت چنان به اجرا می گذارند که شنونده رقص موزون نت ها راحس می کند و پیام لطیف موسیقی به روشنی و صافی در وجودش می نشیند.
موسیقی زبان واحدی است که مرز نمی شناسد و روح انسان ها رابا این زبان مشترک به هم پیوند میدهد.

1662-15

نیم قرن تجربه آموزش موسیقی به من و سعید آموخت که شرایط لازم و کافی برای رشد استعداد جوانان هنر دوست نابینا وجود ندارد. از آنجا که آتش عشق به آموزش نزدیک به نیم قرن است که در قلب های ما شعله ور است .
با یاری شما عاشقان هنر سازمان غیر انتفاعی و آموزشی‏ Beyond Vision و یا فراسوی نور را با هدف توانمند کردن جوانان نابینا در راه رسیدن به اوج توانایی های شان یاری دهیم، تا آنجا که خود درآینده در جایگاه استادی قرار بگیرند و در کنار تجربه بی نظیر آموزش از امنیت اقتصادی و حرفه ای هم برخوردار شوند.
افزون بر آن در صددیم شرایطی را فراهم کنیم که هنرجویان سالمند و نابینا نیز از امکانات یادگیری موسیقی در محیطی که استعدادهای نهفته شان را بارور می کند بهره مند شوند. تا آنجا که موسیقی یارو یاور شان در پیروزی امید بر نا امیدی باشد.
ما همه شما را در این حرکت فرهنگی و آموزشی سهیم می دانیم. از صمیم قلب دستهای مهربان شما را میفشاریم با این باور که با همت و پایداری میتوان دیوار تاریکی رابا نور موسیقی شکافت
و دانه های امید را در قلب های آنان که با چشم دل می بینند و با گوش جان می شنوند کاشت امید با ارزش ترین هدیه انسانها به یکدیگر است.
موسیقی پیامبر مهر و امید است.

1662-16

1662-18