1356-29

1356-26

خانواده سیلانی، هفته قبل، پر از شور و شوق و سرافرازی بود، چون بدنبال فارغ التحصیلی سه پسر برومندشان، چهارمین فرزندشان نیز با درجه بالایی از دانشگاه فارغ التحصیل شد.
حسین سیلانی مدیر خستگی ناپذیر سوپرویژن با یک سابقه 50 ساله در کار تولید کلینیک در ایران و امریکا، میگوید برای یک پدر ومادر چه افتخاری بالاتر از این که فرزندشان به ثمر برسند، تحصیلات عالی و دانشگاهی داشته باشند و انسان هایی سالم و پاک و سرافرازی باشند.
فرزندان خانواده ما:کیوان سیلانی  تحصیلات خود را در رشته بیزینس از یو سی ال ای پایان داده و در رشته ریل استیت بسیار موفق است.
کامران سیلانی: از یوسی ال ای UCLA رشته ارشیتکت را پایان داده و چند سالی است که در بیزینس عینک با ابتکار و ذوق با من همکاری دارد.
کامبیز سیلانی: در رشته بینائی سنجی دکترای خود را از South Western با درجه بالایی در صدر 10 نفر برجسته فارغ التحصیل شد.
کیومرث سیلانی: در رشته حقوق، از دانشگاه ساوت وسترن South Western فارغ التحصیل شد و با بالاترین درجه، درصدرنشین های دانشگاه بود.
تبریکی داریم برای حسین سیلانی عزیز پدر زحمتکش خانواده و مادر مهربان شان، که چنین فرزندان برومند و افتخارآفرینی را تربیت کرده و به جامعه تحویل دادند که همه شان از آینده سازان ایران هستند.

1356-27

1356-28