1639-1

عکسها از فریدون میرفخرایی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت خانم ناهید پهلوان، به دعوت خانم عسل دختر آن زنده یاد، عده ای از دوستان آن بانوی تازه درگذشته و دوستان خانوادگی و همکاران عباس و عسل پهلوان در رسانه های لس آنجلس در مجلس حضور یافتند و یاد ناهید پهلوان را گرامی داشتند.
در این مراسم به خاطر علاقه آن زنده یاد به رهایی و آزادی ایران سرود «ای ایران» نواخته شد و هر کدام از حضار که شعری از ایران و یاد ایران به خاطر داشتند خواندند. از جمله دوستان خانوادگی پهلوان، علیرضا میبدی که سالیان دراز با عباس پهلوان و همسرش ناهید پهلوان و فرزندان و فامیل آنها در تهران و پاریس دوست بودند، درباره خلق و خوی و رفتار و مهربانی و انساندوستی و شور و شوق مبارزه آن زنده یاد در راه ایران صحبت کرد و ستار خواننده نامدار بدون موزیک همراه، ترانه مورد علاقه آن مرحومه را خواند و همچنین مهرداد خواننده معروفی که از پاریس با خانواده پهلوان دوستی داشت، چند ترانه وصف الحال و آرام اجرا کرد. و ویدیوی پر احساس «مادر» که سروده و ساخته «اندی» هنرمند محبوب بود نیز پخش شد. سپس عسل پهلوان از حضار که دعوت او را پذیرفته بودند تشکر کرد و عباس پهلوان سردبیر مجله فردوسی امروز، ضمن یادی از همسرش، شعر «سرگذشت» نصرت رحمانی را که در وفات مادر خود سروده بود را خواند که با این بیت خاتمه می یافت:
رفتی برو، برو به سلامت سفر ترا…
اما بگو بگو،
که چه ما را میان گذشت…

1639-2

1639-3

1639-4

1639-5

1639-6

1639-7

1639-8

1639-9

1639-10

1639-11

1639-12

1639-13

1639-14

1639-15

1639-16