1357-45

1357-43

برای یک مادر چه لحظه ای شیرین تر از، روز فارغ التحصیلی فرزندش، روزی که پرواز بلند میوه و ثمره زندگیش را می بیند.

این احساسی است که در روز فارغ التحصیلی الکساندر درریز پسر برومند و سرافراز شهلا درریز و همسرش مهدی، شکوفا شد. در روز فارغ التحصیلی الکساندردر رشته هنرهای مختلف، چه فشن، چه عکاسی چه آرتیستیک بودن.
روزی که الکساندر از یوسی برکلی در شمال کالیفرنیا فارغ التحصیل شد، آنهم در ردیف بهترین ها، بهترین روز بود. الکساندر اینروزها بعنوان یک نابغه هنری شگفتی می آفریند. در فشن دیزاین، اومدرن ترین و متفاوت ترین و در عین حال زیباترین طرح ها را می آفریند و آخرین طرح او را بزودی بر تن سوپر استار جهان ناتالی کول در صحنه بین المللی هالیوود مال شاهد خواهیم بود، براستی چه افتخاری برای شهلا و همسرش بالاتر از این وجود دارد؟
الکساندر نه تنها در صحنه فشن، بلکه در عرصه عکاسی، چشم ها راخیره کرده است او همین روزها کتاب مجموعه عکس هایش را ارائه میدهد و اینروزها در صحرای آریزونا با یک گروه فیلمبردار و افراد فنی مشغول است که پیشاپیش همه انتظار دیدار کارشش را می کشند.
تبریکی داریم صمیمانه برای شهلا و مهدی درریز که چنین پسر برومند و نابغه افتخارآفرینی را در آغوش خود بزرگ کرده و پرواز دادند و تبریکی داریم برای الکساندر عزیز که بجرات در کارخود نابغه است.

1357-44