1434-53

1434-54

خانواده ملک یونان نیز چون بسیاری از آشوریان ساکن اورمیه با آغاز نا آرامیهای پردامنه در خاورمیانه (1914)، قبل از جنگ جهانی نخست به کشور عراق کوچید و به شهرنشینان بغداد پیوست.
ژرژ دومین فرزند یوسف و سوریا در 11 اکتبر 1924 در شهر بغداد دیده به جهان گشود. برادر بزرگش داوود(مدیرعامل شرکت ساختمانی کل آسفالت راه در تهران) و برادر کوچک او سیروس وخواهرش فلورانس نام دارد.
با پایان یافتن جنگ و برقراری امنیت در منطقه، رفته رفته کوچ کردگان به میهن بازگشتند وخانواده ملک یونان نیز به ایران بازگشت و ساکن شهر کهن و تاریخی همدان شد.
ژرژ در این شهر تحصیلات مقدماتی را به پایان رساند سپس راهی تهران شد و به جرگه دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران پیوست و دوره آنرا با موفقیت به پایان رساند.
او در سال 1950 با دختری به نام لیدابت بنیامین ازدواج کرد و از او دارای دو فرزند به نامهای مونیکا و رزی شد.
این خانواده پس از تغییر رژیم در ایران، به امریکا آمد و به شهروندان لس آنجلس پیوست. مونیکا (دختر بزرگتر) مانند پدر به رشته حقوق گرایش داشت و در این رشته به تحصیل پرداخت و حرفه وکالت را پیشه ساخت ولی خواهرش رزی به جرگه هنرپیشگان پیوست و در چند فیلم سینمایی ایفای نقش نمود. وی گوینده ایست بسیار حرفه ای و نویسنده ایست باریک بین و خوش قریحه. همسر ژرژ(لیدا) در سال 2002 زندگی را بدرود گفت واکنون دو خواهر با پدر قهرمانشان که حدود پنجاه مدال قهرمانی، یادگار از دوران پرافتخار جوانی خود دارد، در منطقه آرامی از گلندل سکونت دارند و مانند هزاران خانواده آشوری نگران سرنوشت ملت پراکنده خویش اند…

1434-55

ژرژ یکی از سرفرازترین چهره های ورزشی کشور در دهه 1940 واز تحصیلکردگان جامعه آشوریان ایران می باشد.
درباره پیروزیهای ارزنده این قهرمان پرتوان، زیبنده تر آن است که به نوشته ای از مجله هفتگی نیرو وراستی استناد(1) شود که دست اندرکاران ورزش نوین ایران، پایه گذار و عهده دار آن بودند:
قهرمان قهرمانان کشور
پیروزترین ورزشکار درمسابقات قهرمانی 1327 کشور تا کنون یک مدال طلا و سه مدال قهرمانی به دست آورده ولی ممکن است امروز هم در دو 100 متر و دو امدادی اول شود و دو مدال دیگر به دست آورد.
آقای ژرژ ملک یونان که یکی از ورزشکاران تحصیلکرده و روشنفکر کشور به شمار می آید، امسال در مسابقات قهرمانی کشور موفقیت های شایان توجهی به دست آورده است.

1434-57

این قهرمان سال گذشته نیز در مسابقات قهرمانی کشور شرکت داشت و تنها در مسابقه پرش طول به مقام دوم قهرمانی رسید ولی در اثر چند وقت تمرین جدی و با حرارت، ملک یونان امسال در مسابقات پنجگانه (پرش طول- پرتاب نیزه- دو دویست متر- پرتاب دیسک – دو 1500 متر) اول شد و به این ترتیب عنوان قهرمان قهرمانان را بدست آورد و تنها مدال طلای مسابقات قهرمانی کشور نصیب او شد. ولی موفقیت های ملک یونان به همین جا خاتمه نیافته، زیرا در مسابقه پرش طول و دویست متر نیز قهرمان کشور شناخته شد. در تیم امدادی المپیک نیز دسته او اول شد و بعلاوه در مسابقه نهایی دو 100 متر و دو 4 در 100متر نیز که امروز در پیشگاه اعلیحضرت همایونی انجام می شود، ممکن است او قهرمان اول شود و به این طریق باید گفت که این ورزشکار پر افتخار پیروزترین قهرمان مسابقات سال 1327 کشور است زیرا با یک مدال طلا و شاید هم با 5 مدال قهرمانی امروز از میدان امجدیه بیرون خواهد آمد.
به راستی لذت و سرمستی حاصل از این همه افتخار، گرانبهاترین پاداش برای زحمات یک ورزشکار آماتوراست.
————————————————
(1) نخستین نشریه ورزشی در ایران، از انتشارات باشگاه ورزشی نیرو و راستی، شماره 216 چهارشنبه 4 آبانماه 1327 (1948)- تهران