1356-25

1356-22

یکشنبه دوم ماه جون بیژن اسدی پور به لوس آنجلس آمده بود تا با دوستداران خود در لوس آنجلس درقهوه خانه «کافی بینز» در وست وود دیدار کند و آئین رونمائی دفتر صد وبیست و یکم هنر که ویژه ی علامه ی زنده یاد دهخدا چاپ و نشر شده است انجام پذیرد. مجلس کوچکی بود اما مملو از هیجان وستایش از مردی که دو سال فرصت خود را صرف تدارک این اثر ماندگار کرده است بیژن دردوران تبعید ومهاجرت 3354 صفحه دفتر هنر در بیست و یک دفتر منتشر کرده است و با همتی والا و کارساز.

1356-23

من 62 سال است با وسایل ارتباط جمعی فارسی چه در داخل ایران و چه در برونمرز بی وقفه فعالیت دارم هزارها مقاله و تفسیر به رشته ی تحریر کشیده ام، هزارها برنامه رادیو، تلویزیونی ساخته ام اما کار بیژن پیوسته  برایم رشک انگیز بوده است. او یک طراح و گرافیست صاحب شیوه و توانمند است . در تهران کتاب فروشی نمونه را دایر کرده بود و با دو تن از گرافیست ها وطراحان نام آور گروهی تشکیل داد که به سه تفنگدار طنز ایران شهرت یافتند: زنده یاد عمران صلاحی و پرویز شاپور که هر دو با نوآوریها وتلاش مجدّانه ی خود اعتبار و آوازه یافتند. بیژن با آثار وکتابهاییکه ارایه داد به زندان رفت و در آنجا ذهنی غنی تر و با خلاقیت  بیشتر یافت. در برونمرز کتابهای متعدد تالیف کرد. دفترهای هنر در این بیست و یک شماره مستندات قابل اعتمادی است از شخصیت هایی از ویژگی های این شخصیت ها و آثار و یادگارهائی که از خود گذاشته اند من شاهد روزمره ی تلاش های پیگیر و غیرقابل باور بیژن بوده ام برای تدارک دفتر ویژه ی دهخدا. میدانید که دهها کتاب درباره ی این مرد بزرگ چاپ و نشر شده صدها و صدها مقاله درباره ی اهمیت و عظمت علامه منتشر شده، صدها محقق و منتقد و پژوهشگر تراز اول درباره ی او سخن گفته اند وچاپ کرده اند پیدا کردن این مقالات وآثار دشوار مینماید اما اینک آنرا یکجا در دفتر ویژه ی او می یابید و علاوه بر اینها از ویژگی کار بیژن این بوده است که فقط به این مقاله ها و آثار بسنده نکرده بل خود به تهیه مطالب تازه پرداخته، از آنها که با دهخدا مربوط بوده اند، او را به دلایلی می نشاختند، اما آن شهرت وآوازه را نداشته اند که خاطرات خود را درباره ی او ثبت کنند… شما دهها عکس از آن بزرگمرد دیده اید اما علاوه بر چاپ این عکسها، بیژن تصاویری از دهخدا یافته که برای نخستین بار می بینید.
به راستی چگونه ممکن است بیژن یک تنه به علت عشقی که به کار خود داشته نه فقط همه ی امور مربوط به تدارک مطالب و عکسها بل تایپ مطالب و صفحه آرائی زیبا و برازنده ی دفتر ویژه را به تنهایی انجام داده باشد؟ ایا این جز به عشق بی پیرایه او به فرهنگ ایران و به تلاش حیرت انگیز و اعجاب آور وی به چاپ و نشر بزرگترین دایره المعارف ایران در طول تاریخ تعبیرکرد؟ معمولا چنین کار بزرگی باید با یک تیم آگاه و عاشق و با یک بودجه ی گزاف آماده شود ویا با یک بودجه دولتی، نه مردی که وظیفه اداری و دولتی خود را در شهرداری محل اقامتش شبها انجام دهد و روزها به جای خوابیدن و استراحت به تدارک این دفتر و وام از بانک و بودجه شخصی بپردازد.
بیژن فقط به چاپ «دفتر ویژه ی علاقه دهخدا» آن هم با این نفاست و برازندگی بسنده نکرده بلکه یک CD هم همراه مجله کرده که چند نفری صاحبنظر سخن گفته اند و از مهرداد آبکناری خواسته است که برای این CD آهنگ بسازد همه کار او برای هرچه بهتر شدنش سعی و اهتمام فراوان نموده و اثری از خود به یادگار نهاده است که در تاریخ فرهنگ ایران بی بدیل است.
به او درود می فرستیم و برایش آرزوی موفقیت باز هم بیشتر داریم. لازم به یادآوری است که شماره ی بیست و دوم دفتر هنر ویژه ی طنزپرداز بزرگ معاصر ایرج پزشکزاد خواهد بود.
بیژن باز با این کارها قانع نشده بلکه به کمک و یاری همکارانش مجلس گرامیداشتی برای دهخدا تشکیل داده است که روز بیست و سوم ماه جون در کتابخانه ی ساکرامنتو تشکیل میگردد.
درباره دفتر هنر ویژه دهخدا و بیژن بازهم سخن داریم.

1356-24