1348-78

 

1348-76

کامبیز ضرغام عکاس پرآوازه با اعتبار و شهرت جهانی وفیلمساز معروف که برای هشت، نه روز به لوس آنجلس آمده بود سه شنبه ی این هفته به تولوز (فرانسه) برای گذراندن دوره ی نقاهت خود بازگشت.
خوانندگان جوانان به یاد دارند که کلیه و جگر او آسیب دیده بود و ماهها در یکی از معروفترین بیمارستانهای تولوز که در اروپا شهرت بسیار دارد در انتظار کلیه و جگر سالمی در صف انتظار بود تا آنجا که وقتی کلیه و جگری یافت نمیشد و مدت انتظار هم طولانی شد پزشکان و درنتیجه دوستان را بسیار نگران کرده بود و آنها را واداشت تا مقدمات سفر او را به ایران که متخصصان میگویند این نوع پیوندها به سهولت انجام می گیرد فراهم کنند که در دل شب به خانه ی او از بیمارستان تلفن می کنند که فوری خود را به بیمارستان برساند معجزه اتفاق افتاد زیرا زن سی و پنج شش ساله ای درگذشته بودکه از تصادف حیرت انگیز روزگار کلیه و جگر او می توانست جایگزین جگر و کلیه معیوب کامبیز شود خبر شور وشوقی در میان همه ی دوستان و آشنایان وحتی پزشکان معالج او پدید آورد… پیوند بانتیجه مثبت انجام پذیرفت… روزها و هفته ها گذشت… کامبیز خبر عروسی دخترش را در لوس آنجلس شنید وتصمیم گرفت در جشن صمیمانه خانوادگی عروس و داماد شرکت جوید اما پزشکان با سفر کامبیز مخالفت میکردند، کامبیز به دیدار رئیس بخش رفت و به او گفت من دارم می میروم به لوس آنجلس اما پزشکان مخالفت کرده اند امامن تاب ندیدن دخترم را وقتی چنین حادثه ی سرنوشت سازی برای او اتفاق می افتد ندارم.. من به هرحال خواهم رفت میخواستم نظر شما را  هم جویا شوم آیا به راستی می توان رفت و یا این نوعی خطر کردن است… رئیس بخش میگوید نه برو اما ماندگار نشو زود برگرد… کامبیز قول میدهد که هفت،هشت ده روز بیشتر نمی ماند و به لوس آنجلس آمد و با چه شور و شوقی در نتیجه هم از دیدار دخترش و داماد و هم چنین از دیدار دوستانی که در مدتی که درانتظار این معجزه پیوند، دلهاشان می تپید به وجد در آمد.
این خبر را هم بشنوید که کامبیز درتولوز بیکارننشسته بود و در این مدت عکسهایی از تولوز و مردم پرعاطفه اش و هم بیست کلیسایی که هر کدام جلوه ی خاصی دارد تهیه کرده و پنج ، شش کتاب حاوی عکس و تفصیلات لوتوز را تدارک دیده است که ناشران فرانسوی CDهای تدارک یافته را برای چاپ و نشر دارند مطالعه میکنند از کامبیز قول گرفتیم که بخشی از عکسها و چهره های شهر مردم لوتوز را برای چاپ در جوانان برای ما اراسال دارد.

1348-77